Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8
  • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Sách giải toán 8 Bài 8: Phép trừ các phân thức đại số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 48: Làm tính cộng: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 48 1

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 48 2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Tìm phân thức đối của Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 49 1

Lời giải

Phân thức đối của Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 49 2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Làm tính trừ phân thức Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 49 3

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 49 4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Thực hiện phép tính Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 49 5

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 49 6

Bài 28 (trang 49 SGK Toán 8 Tập 1): Theo qui tắc đổi dấu ta có Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 28 Trang 49 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 28 Trang 49 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Do đó ta cũng có Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 28 Trang 49 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Chẳng hạn, phân thức đối của Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 28 Trang 49 Sgk Toan 8 Tap 1 4

Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

Lời giải:

Các phân thức cần điền là:

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 28 Trang 49 Sgk Toan 8 Tap 1 6

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Lời giải:

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 6

(Cộng với phân thức đối)

Xem thêm:  Số La Mã từ 1 đến 1000 - HTL Kon Tum

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 7

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 8

(Cộng với phân thức đối)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 9

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 10

(Cộng với phân thức đối)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 11

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 12

(Rút gọn nhân tử chung 2x – 3)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 13

(Cộng với phân thức đối)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 14

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 29 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 15

(Rút gọn nhân tử chung 5x – 2)

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 30 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Lời giải:

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 30 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 30 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 4

Giải bài 30 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 30 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Giải bài 31 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 31 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Lời giải:

Giải bài 31 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 31 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Vậy kết quả phép trừ là phân thức có tử bằng 1

Giải bài 31 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 31 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 4

(Rút gọn nhân tử chung y – x)

Vậy kết quả phép trừ là phân thức có tử bằng 1.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 32 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Lời giải:

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 32 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 32 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 4

Giải bài 32 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 32 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 33 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

Giải bài 33 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 33 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Lời giải:

Giải bài 33 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 33 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Giải bài 33 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 33 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 34 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng qui tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 34 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Lời giải:

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 34 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 34 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 4

Giải bài 34 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 34 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 35 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Lời giải:

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 3

(Quy đồng với MTC = (x – 3)(x + 3))

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 4

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 5

(Cộng với phân thức đối và áp dụng quy tắc đổi dấu)

Xem thêm:  Cách chỉnh độ sáng màn hình Win 7 cho máy tính, laptop - Totolink

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 6

(Quy đồng với MTC = (x + 1)(x – 1)2)

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 7

(Tách 4x = x + 3x để phân tích tử thành nhân tử)

Giải bài 35 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 50 Sgk Toan 8 Tap 1 8

(Rút gọn nhân tử chung x + 1)

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 36 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

– Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

– Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày.

– Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

Lời giải:

a) + Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 3

+ Số sản phẩm làm được trong thực tế : 10080 sản phẩm

Số ngày làm việc thực tế : x – 1 (ngày)

⇒ Số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày là:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 4

+ Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 5

b) Với x = 25, số sản phẩm làm thêm được trong một ngày bằng:

Giải bài 36 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 6 = 420 – 400 = 20 (sản phẩm)

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 37 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Cho phân thức

Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 37 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Lời giải:

Gọi phân thức cần tìm là A.

Xem thêm:  Hướng dẫn cách đo inch màn hình đơn giản, dễ dàng - HC

Lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm ta được: Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 37 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Phân thức đối của phân thức đã cho là: Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 37 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Theo đề bài ta có: Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 37 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Cộng cả hai vế với Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 37 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 4 ta có :

Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 37 Trang 51 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin