Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Đối Xứng Trục

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải toán 8 hình học bài 6 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8
  • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Sách giải toán 8 Bài 8: Đối xứng trục giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 84: Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 84 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 84: Cho đường thẳng d và đoạn thẳng AB (h.51).

– Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua d. – Vẽ điểm B’ đối xứng với B qua d. – Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng với C qua d.Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 84 2

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 84 3

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 86: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (h.55). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của tam giác ABC qua AH.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 86 1

Lời giải

AB đối xứng với AC qua AH BC đối xứng với CB qua AH

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 86: Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng ?

a) Chữ cái in hoa A (h.56a) b) Tam giác đều ABC (h.56b) c) Đường tròn tâm O (h.56c).Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 6 Trang 86 2

Xem thêm:  CÁCH GIẢI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4 CƠ BẢN VÀ NÂNG

Lời giải

a) 1 trục đối xứng b) 3 trục đối xứng c) vô số trục đối xứng

Bài 35 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (h.58).

Giải bài 35 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 35 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 35 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 36 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Cho góc xOy có số đo 50o, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC

b) Tính số đo góc BOC

Lời giải:

Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 1

a) + B đối xứng với A qua Ox

⇒ Ox là đường trung trực của AB

⇒ OA = OB (1)

+ C đối xứng với A qua Oy

⇒ Oy là đường trung trực của AC

⇒ OA = OC (2)

Từ (1) và (2) suy ra OB = OC (= OA)

b) + ΔOAC cân tại O có Oy là đường trung trực

⇒ Oy đồng thời là đường phân giác

Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 2

+ ΔOAB cân tại O có Ox là đường trung trực

⇒ Ox đồng thời là đường phân giác

Giải bài 36 trang 87 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 36 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 37 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1

Lời giải:

+ Hình a có hai trục đối xứng:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 1

+ Hình b có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 2

+ Hình c có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 3

+ Hình d có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 4

+ Hình e có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 5

+ Hình g có năm trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 6

+ Hình h không có trục đối xứng

+ Hình i có một trục đối xứng

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 37 Trang 87 Sgk Toan 8 Tap 1 7

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Xem thêm:  Điện môi là gì? Tính chất của điện môi? Phân loại ... - Cơ Khí Việt Hàn

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

– ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

– ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

– ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

Xem thêm:  Định lí Vi-ét cho phương trình bậc 3 và cách ứng dụng giải phương

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 38 Trang 88 Sgk Toan 8 Tap 1

– ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Bài 42 (trang 89 SGK Toán 8 Tập 1): Đố.

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (h.62b)?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 42 Trang 89 Sgk Toan 8 Tap 1

Hình 62

Lời giải:

a) Cắt được chữ D: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 42 Trang 89 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Gấp đôi chữ D theo đường thẳng là trục đối xứng của chữ D như trên hình vẽ.

Một số chữ cái in hoa có trục đối xứng:

– Chỉ có một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

– Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, E, K

– Có hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O , X

b) Có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Bai 42 Trang 89 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Các bài giải Toán 8 Bài 6 khác

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin