Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 54 Sách giáo khoa Hình học 11

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giải toán hình 11 trang 54 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 6 trang 54 SGK Hình học 11

Cho bốn điểm (A,B,C) và (D) không đồng phẳng. Gọi (M,N) lần lượt là trung điểm của (AC) và (BC). Trên đoạn (BD) lấy điểm (P) sao cho (BP=2PD).

a) Tìm giao điểm của đường thẳng (CD) và mặt phẳng ((MNP)).

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ((MNP)) và ((ACD)).

Giải

giai bai 6 7 8 9 10 trang 54 sach giao khoa hinh hoc 11 1 15162457644

a) Trong ((BCD)), gọi (I) là giao điểm của (NP) và (CD).

(Iin NPsubset (MNP)) do đó (CDcap (MNP)=I).

b) Trong ((ACD)), gọi (J=MIcap AD)

(Jin ADsubset (ACD)), (Min ACsubset (ACD))

Do đó ((MNP)cap(ACD)=MI).

Bài 7 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho bốn điểm (A, B, C) và (D) không đồng phẳng. Gọi (I,K) lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng (AD) và (BC)

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ((IBC)) và ((KAD))

b) Gọi (M) và (N) là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng (AB) và (AC). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ((IBC)) và ((DMN)).

Lời giải:

giai bai 6 7 8 9 10 trang 54 sach giao khoa hinh hoc 11 2 1516245764

Xem thêm:: Đường trung tuyến là gì? Tính chất, công thức tính đường trung tuyến

a) Chứng minh (I, K) là hai điểm chung của ((BIC)) và ((AKD))

(Iin ADRightarrow Iin(KAD)Rightarrow Iin(KAD)cap (IBC)),

(Kin BCRightarrow Kin(BIC)Rightarrow Kin(KAD)cap (IBC)),

Hay (KI=(KAD)cap (IBC))

b) Trong (ACD)) gọi (E = CI ∩ DNRightarrow Ein (IBC)cap (DMN))

Trong ((ABD)) gọi (F = BI ∩ DMRightarrow Fin (IBC)cap (DMN)).

Do đó (EF=(IBC)cap (DMN))

Bài 8 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho tứ diện (ABCD). Gọi (M) và (N) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB) và (CD) trên cạnh (AD) lấy điểm (P) không trùng với trung điểm của (AD)

a) Gọi (E) là giao điểm của đường thẳng (MP) và đường thẳng (BD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ((PMN)) và ((BCD))

b) Tìm giao điểm của mặt phẳng ((PMN)) và (BC).

Lời giải:

giai bai 6 7 8 9 10 trang 54 sach giao khoa hinh hoc 11 3 1516245764

a) Ta có (Ein BDRightarrow Ein(BCD))

(Ein MPRightarrow Ein(PMN))

Do đó: (Ein (BCD)cap(PMN))

(Nin CDRightarrow Nin(BCD))

Xem thêm:: Bài tập 12,3,4,5,6 trang 5, 6 SGK Toán lớp 8 tập 1: Nhân đơn thức

(N in(PMN))

Do đó: (Nin (BCD)cap(PMN))

(=> (PMN) ⋂ (BCD) = EN)

b) Trong mặt phẳng ((BCD)) gọi (Q) là giao điểm của (NE) và (BC) thì (Q) là giao điểm của ((PMN)) và (BC).

Bài 9 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành (ABCD). Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng (d) đi qua (A) và không song song với các cạnh của hình bình hành, (d) cắt đoạn (BC) tại (E). Gọi (C’) là một điểm nằm trên cạnh (SC)

a) Tìm giao điểm (M) của (CD) và mặt phẳng ((C’AE))

b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng ((C’AE))

Lời giải:

giai bai 6 7 8 9 10 trang 54 sach giao khoa hinh hoc 11 4 1516245764

a) Trong ((ABCD)) gọi (M = AE ∩ DC Rightarrow M ∈ AE),

(AE ⊂ ( C’AE) Rightarrow M ∈ ( C’AE)).

Mà (M ∈ CD Rightarrow M = DC ∩ (C’AE))

b) Trong ((SDC) : MC’ ∩ SD = F). Do đó thiết diện là (AEC’F).

Bài 10 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho hình chóp (S. ABCD) có (AB) và (CD) không song song. Gọi (M) là một điểm thuộc miền trong của tam giác (SCD)

a) Tìm giao điểm (N) của đường thẳng (CD) và mặt phẳng ((SBM))

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91, 92 Sách giáo khoa Hình học 11

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ((SBM)) và ((SAC))

c) Tìm giao điểm (I) của đường thẳng (BM) và mặt phẳng ((SAC))

d) Tìm giao điểm (P) của (SC) và mặt phẳng ((ABM)), từ đó suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng ((SCD)) và ((ABM))

Lời giải:

giai bai 6 7 8 9 10 trang 54 sach giao khoa hinh hoc 11 5 1516245764

a) Trong ((SCD)) kéo dài (SM) cắt (CD) tại (N). Do đó: (N=CDcap(SBM))

b) ((SBM) ≡ (SBN)).

Trong ((ABCD)) gọi (O=ACcap BN)

Do đó: (SO=(SAC)cap(SBM)).

c) Trong ((SBN)) gọi (I) là giao của (MB) và (SO).

Do đó: (I=BMcap (SAC))

d) Trong ((ABCD)) , gọi giao điểm của (AB) và (CD) là (K).

Trong ((SCD)), gọi (P= MKcap SC)

Do đó: (P=SCcap (ABM))

Trong ((SDC)) gọi (Q=MKcap SD)

Từ đó suy ra được giao tuyến của hai mặt phẳng ((SCD)) và ((ABM)) là (KQ).

Giaibaitap.me

Đánh giá tốt post