Giáo án Sinh học 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến … – TaiLieu.VN

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Giáo án sinh 12 bài 5 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

TIẾT 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

Ngày soạn: …………………….

Lớp Ngày giảng Tiết giảng Sĩ số lớp

12C1: ………………………………………………………………….

12C2: ………………………………………………………………….

12C3: ………………………………………………………………….

12C4: ………………………………………………………………….

12C5: ………………………………………………………………….

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau khi học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức:

– Mô tả được hình thái, cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

– Nêu được các đặc điểm bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của mỗi loài

– Nêu được khái niệm và nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, mô tả được các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) và hậu quả, ý nghĩa của dạng đột biến này trong tiến hoá

2. Kĩ năng: Rèn luyện và phát triển năng lực suy luận, tư duy phân tích, so sánh và khái quát hoá ở học sinh

3. Thái độ: Giáo dục quan điểm khoa học, giải thích được một số hiện tượng diễn ra trong tự nhiên

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ

1. Giáo viên

– Tranh vẽ 5.1; 5.2 trong SGK

– Tranh vẽ các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST)

– Giáo án, SGK và các tài liệu tham khảo.

2. Học sinh: Đọc bài mới trước khi tới lớp.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

– Bài tập: Cho một đoạn ADN chứa gen cấu trúc có trình tự nu chưa đầy đủ như sau:

5′ – AXA TGT XTG GTG AAA GXA XXX…..3′

3′ – TGT AXA GAX XAX TTT XGT GGG…..5′

a. Viết trình tự ribônu của sản phẩm sao mã gen cấu trúc trong đoạn ADN này?

b. Viết trình tự a.a của chuỗi polipeptit khi sản phẩm đã hoàn chỉnh?

3. Nội dung bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung bài học

GV: Vật chất di truyền ở virut và sinh vật nhân sơ là gì?

HS trả lời

GV: Hãy mô tả đại cương về NST ở sinh vật nhân thực? (vật chất cấu tạo, tính chất đặc trưng, trạng thái tồn tại trong tế bào xôma)

HS trả lời

GV: Hãy mô tả cấu trúc hiển vi của NST? Sự khác nhau về hình thái NST ở tế bào chưa phân chia và khi tế bào ở kì giữa nguyên phân?

HS trả lời

GV: Tại sao ADN rất dài lại có thể xếp gọn trong nhân tế bào có kích thước khá nhỏ của tế bào?

HS trả lời

GV: Mô tả các cấp độ xoắn của NST?

HS trả lời

GV: Dựa vào cấu trúc, hãy nêu chức năng của NST? Tại sao NST lại có được những chức năng đó?

HS trả lời

GV: Đột biến cấu trúc NST là gì? Người ta phát hiện đột biến cấu trúc NST bằng cách nào?

Xem thêm:  Sự thật thú vị về 12 động vật dưới nước mà cha mẹ nên dạy cho con

HS trả lời

GV: Treo tranh giới thiệu các dạng đột biến cấu trúc NST. HS quan sát làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi sau:

+ Mất đoạn NST có ở những dạng nào? Hậu quả &ý nghĩa của đột biến mất đoạn?

VD: – ở người mất đoạn một phần vai dài NST 22 gây bệnh ung thư máu.

– Mất đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu

– Mất đoạn một phần vai ngắn của NST số 5 gây nên hội chứng tiếng mèo kêu

– Hiện tượng giả trội ở cá thể dị hợp: Aa khi mất A thì gen lặn a được biểu hiện

+ Tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế dẫn đến hiện tượng lặp đoạn? Hậu quả của các dạng lặp đoạn?

VD: ở ruồi giấm: lặp đoạn 2 lần trên NST X làm cho mắt lồi thành mắt dẹt, lặp đoạn 3 lần làm cho mắt càng dẹt

+ Đột biến đảo đoạn có những trường hợp nào? Tại sao đột biến đảo đoạn thường không gây hậu quả nghiêm trọng? Đột biến đảo đoạn có ý nghĩa gì?

GV: Đột biến đảo đoạn chỉ làm thay đổi trật tự phân bố của gen.

Vì vậy thường không gây những hậu quả nghiêm trọng mà trong một số trường hợp đột biến đảo đoạn còn góp phần tạo ra sự đa dạng giữa các nòi trong một loài.

+ Thế nào là đột biến chuyển đoạn? Đột biến chuyển đoạn dẫn đến hậu quả gì?

VD: – Dùng chuyển đoạn tạo ra các con đực vô sinh hay tạo ra đời con không có khả năng sống, những con này được thả vào trong tự nhiên, chúng cạnh tranh với con đực bình thưòng “số lượng cá thể giảm hoặc mất

– Người có 2n = 46, tinh tinh có 2n = 48. NST số 2 của người gồm 2 đoạn giống 2 NST khác nhau của tinh tinh

– Hội chứng đao : bệnh nhân có 3 NST số 21 nhưng 1 NST 21 chuyển đoạn sát nhập vào NST số 14 nên bộ NST = 46

* Trong thực nghiệm người ta đã chuyển gen cố định Nitơ của vi khuẩn vào hệ gen của hướng dương tạo ra giống hướng dương có lượng Nitơ cao trong dầu.

+ Trong các dạng đột biến cấu trúc NST dạng nào thì nguy hiểm nhất, dạng nào ít nguy hiểm nhất? Tại sao?

GV: ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST đối với tiến hoá, chọn giống và nghiên cứu di truyền học?

HS trả lời

I. Hình thái và cấu trúc NST

1. Hình thái:

a. ở sinh vật nhân sơ:

– ở vi khuẩn NST là phân tử ADN dạng vòng, không liên kết với prôtêin.

– ở một số virút NST là ADN trần, một số là ARN

b. ở sinh vật nhân thực:

* Đại cương về NST:

– Được cấu tạo từ chất nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin histon

– Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái, cấu trúc

– Trong tế bào xôma NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng

– Có 2 loại NST: thường và giới tính

* Cấu trúc hiển vi của NST:

Xem thêm:  Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội 2016 có đáp án - VietJack.com

– Quan sát rõ nhất ở KG của nguyên phân

– Kì giữa nguyên phân có cấu trúc kép gồm 2 crômatit gắn với nhau ở tâm động. NST ở tế bào không phân chia có cấu trúc đơn, tương ứng với một crômatit của NST ở kì giữa

2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST:

Thành phần: ADN và Histon

Các mức cấu trúc:

– Sợi cơ bản (mức xoắn 1) có đường kính 11nm

– Sợi chất nhiễm sắc (mức xoắn 2) có đường kính 30nm

– Crômatit (mức xoắn 3) có đường kính 300nm

Mỗi NST có 3 bộ phận chủ yếu: Tâm động, đầu mút, trình tự khởi đầu nhân đôi ADN

3. Chức năng của NST:

– Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt TTDT

– Điều hoà hoạt động các gen

– Giúp tế bào phân chia đều VCDT cho các tế bào con trong quá trình phân bào

II. Đột biến cấu trúc NST

1. Khái niệm:

– Là những biến đổi trong cấu trúc NST, có thể làm thay đổi hình dạng và cấu trúc NST

– Phát hiện đột biến cấu trúc NST bằng quan sát tế bào học và nhuộm băng.

2. Các dạng đột biến cấu trúc NST và hậu quả của chúng:

* Nguyên nhân: do các tác nhân vật lý, hoá học, sinh học

a. Mất đoạn:

– Khái niệm: NST bị mất một đoạn, đoạn bị đứt có thể nằm ở đầu mút hoặc giữa mút và tâm động, làm giảm số lượng gen trên NST

– Hậu quả:

+ Thường gây chết hoặc giảm sức sống

+ Trong một số trường hợp ở thực vật mất đoạn nhỏ có ý nghĩa loại bỏ những gen không mong muốn

b. Lặp đoạn:

– Khái niệm: Một đoạn NST có thể lặp lại một hoặc một số lần, làm tăng số lượng gen trên NST

– Nguyên nhân: do tiếp hợp vầ trao đổi chéo không đều, hoặc NST bị đứt được nối xen vào NST tương đồng.

– Hậu quả: làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng

c. Đảo đoạn:

– Khái niệm: một đoạn NST bị đứt ra rồi quay ngược 1800 và lại gắn vào NST, làm thay đổi trình tự phân bố gen trên NST

– Đảo đoạn có thể chứa tâm động hoặc không chứa tâm động

– Hậu quả: có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến sức sống

d. Chuyển đoạn:

– Khái niệm: là dạng trao đổi đoạn diễn ra trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng

– Hậu quả: chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản. Đôi khi có sự hợp nhất các NST làm giảm số lượng NST của loài, là cơ chế quan trọng để hình thành loài mới. Chuyển đoạn nhỏ thường không ảnh hưởng gì.

III. ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST

1. Đối với tiến hoá và chọn giống:

– Tham gia vào q.trình hình thành loài mới

– Tổ hợp các gen tốt để tạo giống mới

2. Đối với nghiên cứu di truyền học:

– Xác định vị trí của gen

Xem thêm:  Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 8

4. CỦNG CỐ BÀI HỌC: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

– Hậu quả di truyền của lặp đoạn là:

a. tăng cường độ biểu hiện của tính trạng

b. tăng cường sức sống cho toàn bộ cơ thể sinh vật

c. làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng

d. có thể tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng

– Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống?

a. Chuyển đoạn nhỏ b. Mất đoạn

c. Lặp đoạn d. Đảo đoạn

5. BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. Bài tập: Trong một quần thể ruồi giấm, người ta phát hiện NST số III có các gen phân bố theo những trình tự khác nhau như sau:

1. ABCGFEDHI

2. ABCGFIHDE

3. ABHIFGCDE

Cho biết đây là những đột biến đảo đoạn NST. Hãy gạch dưới những đoạn bị đảo và thử xác định mối liên hệ trong quá trình phát sinh các dạng bị đảo đó?

2. Trả lời các câu hỏi trong SGK

3. Đọc bài mới trước khi tới lớp.

Nhận xét sau giờ dạy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………./.

…………….Xem online hoặc tải về máy……………

Quý thầy cô vui lòng đăng nhập website Tailieu.vn để download giáo án Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể về máy tham khảo nội dung một cách đầy đủ hơn.

Bên cạnh đó, nhằm giúp quý thầy cô chủ động biên soạn bài 5 phục vụ công việc giảng dạy thầy cô có thể tham khảo:

  • Bài giảng sinh học 12 sinh học bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể với hệ thống kiến thức được xây dựng rõ ràng, chi tiết về hình thái nhiễm sắc thể, cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn; ý nghĩa của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trong sự hình thành loài mới, tạo sự đa dạng về loài cùng với đó là các hình ảnh minh họa cụ thể về cấu trúc của nhiễm sắc thể và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giúp học sinh nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác soạn bài của quí thầy cô.
  • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đi từ dễ đến khó xoay quanh kiến thức về nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức đã học đồng thời giúp quí thầy cô đánh giá được mức độ hiểu bài của các em.
  • Bên cạnh đó, bài tập SGK có lời giải chi tiết, rõ ràng sẽ giúp quí thầy cô thuận tiện hơn trong việc giải đáp các câu hỏi cũng như bài tập cho học sinh.

Ngoài ra, Tailieu.vn cũng xin giới thiệu đến quí thầy cô Giáo án sinh học 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể để hỗ trợ quí thầy cô trong công tác soạn giáo án bài tiếp theo.

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin