Unit 7 lớp 10 Looking Back (trang 84, 85) | Tiếng Anh 10 Global

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Grammar unit 7 lớp 10 trang 25 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Looking Back trang 84, 85 trong Unit 7: Looking Back Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Looking Back (trang 84, 85) – Tiếng Anh 10 Global Success

PRONUNCIATION

(trang 84 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences (Nghe và đánh dấu trọng âm chính trong các từ được in đậm. Sau đó tập nói các câu)

Bài nghe:

Lời giải:

1. WWF is the world’s largest non-profit environ’mental organi’sation.

2. Viet Nam has become a more active par’ticipant in the inter’national com’munity.

3. Japan is the biggest financial provider to this eco’nomic organi’sation.

4. UNICEF helps disad’vantaged teenagers continue their edu’cation.

5. There are more edu’cational oppor’tunities for Vietnamese students now.

Hướng dẫn dịch:

1. WWF là tổ chức môi trường phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

2. Việt Nam đã trở thành một bên tham gia tích cực hơn vào cộng đồng quốc tế.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Lesson 1 trang 58 - 59 Tập 1 hay nhất

3. Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức kinh tế này.

4. UNICEF giúp các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

5. Hiện có nhiều cơ hội học tập hơn cho sinh viên Việt Nam.

VOCABULARY

(trang 84 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the text with the correct forms of the verbs in the box (Hoàn thành văn bản với các dạng đúng của các động từ trong hộp)

As a member of various international organisations, Viet Nam can (1) into relations with other countries in the international community. Our country (2) to work closely with these organisations to achieve their aims.

As Viet Nam (3) to develop its economy, it (4) foreign investors. Viet Nam also creates good conditions for both international and local businesses. This will help (5) our economic growth.

Lời giải:

1. enter 2. commits 3. aims 4. welcomes 5. promote

Giải thích:

aim (v) nhằm

enter (v) bước vào

promote (v) thúc đẩy

commit (v) cam kết

welcome (v) chào đón

Hướng dẫn dịch:

Với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau, Việt Nam có thể tham gia quan hệ với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế. Quốc gia của chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này để đạt được mục tiêu của họ.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp quốc tế và địa phương. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta.

Xem thêm:  Giải SGK Tiếng anh 7 Unit 5: Food and drink | Global Success

GRAMMAR

(trang 85 Tiếng Anh 10 Global Success): Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one. (Viết một câu khác sử dụng (các) từ trong ngoặc. Đảm bảo rằng nó có cùng ý nghĩa với ý nghĩa trước đó.)

1. Viet Nam wasn’t as attractive to foreign tourists as it is nowadays. (more attractive)

2. The United Nations is the largest international organisation. (larger)

3. The international market wasn’t as competitive as it is now. (more competitive)

4. No other country is a bigger financial provider to this organisation than Japan. (the biggest)

Lời giải:

1. Viet Nam is more attractive to foreign tourists nowadays than it was in the past.

2. No international organisation is larger than the United Nations.

3. The international market now is more competitive than it was in the past.

4. Japan is the biggest financial provider to this organisation.

Giải thích:

1. So sánh hơn của tính từ

So sánh hơn của tính từ ngắn: adj_er + than

So sánh hơn của tính từ dài: more + adj + than

2. So sánh nhất của tính từ

So sánh nhất của tính từ ngắn: the adj_est + (N)

So sánh nhất của tính từ dài: the most + adj + (N)

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Việt Nam không hấp dẫn khách du lịch nước ngoài như ngày nay.

2. Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất.

3. Thị trường quốc tế không cạnh tranh như bây giờ.

Xem thêm:  Công thức thì quá khứ tiếp diễn: Bài tập ... - Trung Cấp Luật Vị Thanh

4. Không có quốc gia nào khác là nhà cung cấp tài chính lớn hơn cho tổ chức này hơn Nhật Bản.

B. Câu mới

1. Việt Nam ngày nay hấp dẫn hơn đối với khách du lịch nước ngoài so với trước đây.

2. Không có tổ chức quốc tế nào lớn hơn Liên hợp quốc.

3. Thị trường quốc tế hiện nay cạnh tranh hơn so với trước đây.

4. Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức này.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 7 lớp 10

 • Getting Started (trang 76, 77)

 • Language (trang 77, 78)

 • Reading (trang 79)

 • Speaking (trang 80, 81)

 • Listening (trang 81, 82)

 • Writing (trang 82)

 • Communication and Culture (trang 83, 84)

 • Project (trang 85)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin