Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Hóa 10 bài 6 trang 30 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 10
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 10
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 10
  • Giải Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 30 SGK Hóa 10): Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

– Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

– Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

– Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

– Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 2 (trang 30 SGK Hóa 10): Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao?

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 3 (trang 30 SGK Hóa 10): Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hóa học của nguyên tử nguyên tố đó? Cho thí dụ.

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tử nguyên tố.

Thí dụ: Liti, natri có 1e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của kim loại, oxi và lưu huỳnh đều có 6e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 4 (trang 30 SGK Hóa 10): Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron?

c) Đó là nguyên tố kim loại hay phi kim?

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

Xem thêm:: Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Nguyên tử có 20 electron nghĩa là có 20 proton hay số đơn vị điện tích hạt nhân là 20.

Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2.

a) Nguyên tử có 4 lớp electron

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron

c) Đó là kim loại.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5 (trang 30 SGK Hóa 10): Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau:

a) 2s.

b) 3p.

c) 4s.

d) 3d.

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

a) 2s2.

b) 3p6.

c) 4s2.

d) 3d10.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 6 (trang 30 SGK Hóa 10): Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3.Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron?

b) Số hiệu nguyên tử của P là bao nhiêu?

c) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất?

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 Sách giáo khoa Hóa học 9

d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim? Cho thí dụ.

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

a) Nguyên tử photpho có 15e

b) Số hiệu nguyên tử của P là: 15

c) Lớp thứ 3 có mức năng lượng cao nhất.

d) P là phim kim vì có 5e ở lớp ngoài cùng.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 7 (trang 30 SGK Hóa 10): Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì? Cho thí dụ.

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết: cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tố.

Thí dụ: Nguyên tử Na có cấu hình electron là 1s22s22p63s1

Nguyên tử Na thuộc nhóm IA là kim loại hoạt động mạnh có 1e lớp ngoài cùng, có 3 lớp electron.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 8 (trang 30 SGK Hóa 10): Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

a) 2s1.

b) 2s22p3.

c) 2s22p6.

d) 3s23p3.

e) 3s23p5.

g) 3s23p6.

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử:

a) 1s22s1.

b) 1s22s22p3.

c) 1s22s22p6.

d) 1s22s22p63s23p3.

e) 1s22s22p63s23p5.

g) 1s22s22p63s23p6

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 9 (trang 30 SGK Hóa 10): Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa.

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Xem thêm:: Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 9: Amin

Lời giải:

a) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 30 Sgk Hoa 10 1 : 1s22s22p6 ⇒ có 8e lớp ngoài cùng

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 30 Sgk Hoa 10 2 : 1s22s22p63s23p6 ⇒ có 8e lớp ngoài cùng

b) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 30 Sgk Hoa 10 3 : 1s22s22p63s1 ⇒ có 1 e lớp ngoài cùng

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 30 Sgk Hoa 10 4 : 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có 1 e lớp ngoài cùng

c) Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 30 Sgk Hoa 10 5 : 1s22s22p5 ⇒ có 7e lớp ngoài cùng

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 30 Sgk Hoa 10 6 : 1s22s22p63s23p5 ⇒ có 7e lớp ngoài cùng

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Đánh giá tốt post