Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Hoá 12 trang 76 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 12
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12
  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 12): Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 sgk Hóa Học 12

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 12): Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 69 sgk Hóa học 8

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 sgk Hóa Học 12

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 3 (trang 77 SGK Hóa 12): Cho biết các monomer được dùng để điều chế các polime sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 sgk Hóa Học 12

Lời giải:

a) CH2=CH-Cl

b) CF2=CF2

c) Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12 2

d) NH2-[CH2]6-COOH

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9

e) Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12 3

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12 4

g) H2N-[CH2]6-NH2 và HCOO-[CH2]4-COOH

Bài 4 (trang 77 SGK Hóa 12): Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a. PVC (làm vải giả da) và da thật.

b. Tơ tằm và tơ axetat.

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 sgk Hóa Học 12

Lời giải:

a. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật, còn lại là PVC

b. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử khi cháy có mùi khét như tóc cháy là tơ tằm, còn lại là tơ axetat

Bài 5 (trang 77 SGK Hóa 12): a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

– Stiren → polistiren.

– Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

b. Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 166 167 sgk Hóa Học 12

Lời giải:

– Stiren → polistiren.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12

Từ Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7))

nH2N-[CH2]6COOH Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 7 (-HN-[CH2]6-CO-)n + H2O

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 2

Khối lượng stiren cần dùng là m = 1 tấn

Vì H= 90% nên m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 3 = 1,1(tấn )

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 4

Khối lượng của axit ω-aminoentantic cần dùng là m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 5 = 1,14 (tấn)

vì H = 90% nên m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 6 = 1,27(tấn )

Đánh giá tốt post