Ngày 29/4/2021, Trường CĐ GTVT TW4 đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, nhân sự. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm và các viên chức của các bộ phận được hợp nhất, sát nhập.

Công tác tổ chức, nhân sự được BGH Nhà trường tiến hành họp trao đổi, thảo luận dân chủ và đi đến thống nhất.  Nhà trường từng bước tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của nhà trường đảm bảo khách quan, dân chủ theo hướng “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Trung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường – phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Thái Thị Khánh Chi – Trưởng phòng Tổ chức hành chính – công bố các quyết định

Đại diện BGH trao các quyết định cho các trưởng, phó các bộ phận

Đ/c Trần Nam Anh – Trưởng Phòng hợp tác đào tạo và kết nối doanh nghiệp – phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Từ Đức Tường – Trưởng khoa Cơ khí – phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Linh Chi – Trưởng khoa Cơ bản – phát biểu tại Hội nghị

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ