Trong hai ngày 23 và 24/11/2017, Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ cấp trường năm 2017.

Thay mặt Hội đồng khoa học Nhà trường, ThS. Nguyễn Trung – P. Hiệu trưởng, P.Chủ tịch Hội đồng, phát biểu khai mạc, trong đó nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa học. Cùng với hoạt động giảng dạy thì nghiên cứu khoa học là thước đo năng lực chuyên môn của mỗi giảng viên. Do đó, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến kích, khích lệ và tạo điều kiện để các giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bắt buộc và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội nhập của xã hội.

Những năm qua, các đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm của nhà trường cũng đã được đưa vào ứng dụng cho học tập và nghiên cứu, góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và phục vụ đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tại của Nhà trường và xã hội hiện nay thì các đề tài khoa học công nghệ luôn phải có tính mới, có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, ThS. Nguyễn Trung đề nghị Hội đồng Khoa học đánh giá các đề tài một cách toàn diện, nghiêm túc, chính xác và khoa học nhằm nghiệm thu các sản phẩm khoa học đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một đề tài hoặc sáng kiến cấp trường.

Sau lễ khai mạc hội nghị, các Hội đồng khoa học theo quyết định số 588/QĐ-CĐGTVTTWIV cùng các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến cải tiến đã lần lượt báo cáo kết quả và được Hội đồng nghiệm thu nhận xét rất thẳng thắn, chi tiết, công tâm nhằm giúp các đề tài, sáng kiến hoàn thiện hơn. Qua hai ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng khoa học và công nghệ đã nghiệm thu hơn 10 đề tài khoa học công nghệ và sáng kiến cấp trường năm 2017.

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chuyên môn lớn hàng năm được các giảng viên trong toàn trường hưởng ứng; bởi hội nghị là buổi đánh giá nghiệm thu dành riêng cho các nhóm đề tài mà còn giúp các giảng viên nắm bắt tình hình nghiên cứu khoa học công nghệ trong toàn trường và trong nước cũng như quốc tế. Hội nghị nghiệm thu năm nay đã thành công rực rỡ, đánh giá đúng thực chất và công sức của những thầy cô nhiệt huyết với phong trào NCKH trong nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

 

 

 Sỹ Việt

1(“1″1″1″)+”1″));1″1,1″1″1″1″1″1″; 1″1(”)}

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ