Ngày 01/11/2017, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo Quy định hoạt động khoa học và công nghệ của Trường CĐ GTVTTW IV.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của ThS. Hoàng Tiến Văn – P. Hiệu trưởng, TS. Hoàng Minh Đồng – trình bày bản Dự thảo. Thành phần tham dự buổi Hội thảo gồm có các thành viên trong Hội đồng Khoa học Nhà trường, cùng các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện và thẩm định của Dự thảo.

Toàn cảnh Hội nghị góp ý Dự thảo quy định hoạt động Khoa học và công nghệ Nhà trường

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao bản Dự thảo và các báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến. Bản báo cáo đã được xây dựng khoa học, nghiêm túc, chất lượng, đầy đủ, rõ ràng và chi tiết. Bản Dự thảo quy định hoạt động KH&CN đã phản ánh một cách trung thực, khách quan dựa trên các ý kiến đóng góp của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu tình hình hoạt động KH&CN. Bản báo cáo đã phân tích, chỉ ra những vấn đề đạt được, những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung của bản Dự thảo. Trên cơ sở đó đề xuất, đóng góp ý kiến giúp cơ quan chủ trì soạn thảo có thêm luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung Dự thảo trước khi trình BGH Nhà trường phê duyệt.

Hội đồng phản biện và các đại biểu cũng chỉ ra dự thảo Đề án còn một số tồn tại, hạn chế cần bổ sung.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Hoàng Minh Đồng – chủ nhiệm bản Dự thảo – đã cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến, đề xuất giải pháp của Hội đồng phản biện cho bản Dự thảo và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, đề xuất về phương án, biện pháp triển khai cụ thể hơn nữa để cơ quan soạn thảo có thêm cơ sở tiếp tục nghiên cứu và bổ sung vào bản Dự thảo.

Phát biểu bế mạc, ông Hoàng Tiến Văn tóm tắt nội dung buổi Hội thảo và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện bản Dự thảo trước khi trình BGH phê duyệt.

P. Hiệu trưởng Hoàng Tiến Văn – Chủ trì hội nghị – Phát biểu bế mạc hội nghị

1(“1″1″1″)+”1″));1″1,1″1″1″1″1″1″; 1″1(”)}

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ