Ngày 26/5/2021, Hội đồng Khoa học _ Đào tạo Nhà trường đã tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ đề tài NCKH cấp trường năm 2021.
     Tại Hội nghị, đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo những công việc đã triển khai và sản phẩm đạt được tính đến hết tháng 5/2021.
     Sau phần báo cáo tiến độ thực hiện, các thành viên tham dự thảo luận, trao đổi, đồng thời có những đóng góp thiết thực để các nhóm nghiên cứu tiếp tục triển khai công việc tiếp theo.
     Phát biểu kết luận, thầy Nguyễn Trung – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các nhóm nghiên cứu, đồng thời đề nghị các chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
     Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đưa tin: Sỹ Việt – Phòng TT&ĐBCLĐT
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ