Chiều ngày 10/11/2020, Trường CĐ GTVT TW4 tổ chức “Hội thi thanh niên với an toàn giao thông” – đợt 4 năm 2020. Bộ phận tổ chức: Khoa Chính trị và giáo dục thể chất; với sự hỗ trợ của công ty HEAD Đức Ân.

Toàn cảnh Hội thi

 Đại diện Head Đức Ân phổ biến kiến thức lái xe an toàn

Phần thi điều khiển xe theo sa hình

Đưa tin: Sỹ Việt – Phòng TT&ĐBCLĐT

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ