Khoa Lịch sử – ued.udn.vn – Đại học Đà Nẵng

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Khoa lich su chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1. Thông tin Khoa

Tên khoa

Lịch sử

Phó Trưởng Khoa:

ThS. Trương Trung Phương

Địa chỉ website: http://his.ued.udn.vn Điện thoại: 0236 3841323 (Line 130)

1.1. Ban chủ nhiệm khoa

 1. Phó Trưởng khoa: ThS. Trương Trung Phương
 2. Phó Trưởng khoa: TS. Lê Thị Thu Hiền

1.2. Tổ trưởng Bộ môn

 1. PGS.TS. Lưu Trang – TBM Lịch sử thế giới
 2. TS. Trương Anh Thuận – TBM Lịch sử Việt Nam và Phương pháp dạy học
 3. TS. Nguyễn Minh Phương – TBM Việt Nam học

1.3. Giảng viên

 1. TS. Trần Thị Mai An
 2. TS. Lê Thị Mai
 3. TS. Nguyễn Văn Sang
 4. ThS. Ngô Thị Hường
 5. ThS. Tô Văn Hạnh
 6. ThS. Tăng Chánh Tín
 7. ThS. Đặng Thị Thùy Dương
 8. ThS. Phạm Thị Lấm
 9. ThS. Nguyễn Thị Lộc
 10. ThS. Trần Như Bắc

1.4: Thư ký khoa: Cao Thị Nga

Địa chỉ website: his.ued.udn.vn số điện thoại: 0236 3841323 (Line 130)1.5. Lịch sử hình thành và phát triển khoa

– Ngày 03 tháng 11 năm 1976: Cùng với việc thành lập Cơ sở Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng, Ban Sử – Địa – Tâm lý Giáo dục cũng đã ra đời. Đó chính là “viên gạch” đầu tiên, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Khoa Lịch sử – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng ngày hôm nay.- Năm 1982: Từ nền tảng Ban Sử – Địa – Tâm lý Giáo dục, bộ môn Sử – Địa đã tách ra để thành lập Khoa Sử – Địa, trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng. – Năm 1996: Cùng với việc Trường Đại học Sư phạm trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 1996, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ra quyết định thành lập Khoa Sử – Địa, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm.- Ngày 07 tháng 01 năm 2005: Khoa Lịch sử – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được chính thức thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Sử – Địa ra đời trước đó. Đây là một dấu mốc lịch sử trọng đại, đánh sự trưởng thành và phát triển của Khoa.- Từ năm 2005 đến nay: Đây là giai đoạn đánh dấu những bước phát triển đột phá của Khoa Lịch sử. Từ một ngành đào tạo trình độ đại học ban đầu (Sư phạm Lịch sử), trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, hiện tại Khoa Lịch sử đã có 05 ngành đào tạo trình độ đại học (Sư phạm Lich sử, Sư phạm Lịch sử – Địa lí, Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Văn hoá – Du lịch), Cử nhân Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ Quốc tế) và Cử nhân Việt Nam học chất lượng cao). Năm 2017, Khoa Lịch sử bắt đầu đào tạo hai ngành Thạc sĩ là Lịch sử Việt Nam và Việt Nam học. Trong giai đoạn này, Khoa cũng nhận được Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những thành tích trong đào tạo, bồi dưỡng và các công tác khác.

Đánh giá tốt post