Lịch Sử lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 16: Chính sách cai trị của

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Lich su 6 bai 16 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Lich su 6 bai 16

Giải Lịch Sử lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Video Giải Lịch sử 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc – sách Chân trời sáng tạo – Cô Nguyễn Phương Nga (Giáo viên VietJack)

Với soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Lịch Sử 6 Bài 16.

Câu hỏi giữa bài

Giải Lịch sử 6 trang 81

 • Câu hỏi 1 trang 81 Lịch Sử lớp 6: Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 81 Lịch Sử lớp 6: Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ hình 16.1, 16.2 và hình 16.3 ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 81 Lịch Sử lớp 6: Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 6 trang 82

 • Câu hỏi 1 trang 82 Lịch Sử lớp 6: Em hãy xác định những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời Bắc thuộc. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 82 Lịch Sử lớp 6: Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 82 Lịch Sử lớp 6: Quan sát tư liệu 16.5, nêu những chuyển biến trong cơ cấu xã hội nước ta thời Bắc thuộc ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 82 Lịch Sử lớp 6: Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của người Việt? ….

  Xem lời giải

Luyện tập – Vận dụng

Giải Lịch sử 6 trang 84

 • Luyện tập 2 trang 84 Lịch Sử lớp 6: Em hãy xác định những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội, văn hóa của nước ta ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 84 Lịch Sử lớp 6: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị ….

  Xem lời giải

Bên cạnh đó là Giải sách bài tập Lịch sử 6 Bài 16 sách Chân trời sáng tạo chi tiết:

 • Giải SBT Lịch sử 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

  Xem lời giải

Bài giảng: Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc – sách Chân trời sáng tạo – Cô Nguyễn Hữu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Lịch sử lớp 6 Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc

 • Lịch sử lớp 6 Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

 • Lịch sử lớp 6 Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

 • Lịch sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc cổ Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

 • Lịch sử lớp 6 Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Lý thuyết Lịch sử 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc (hay, chi tiết)

I. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

– Sáp nhập lãnh thổ Âu Lạc vào Trung Quốc sau đó chia thành các châu, quận…

– Cử quan lại người Hán tới cai trị đến tận cấp huyện.

– Xây các thành lũy lớn, thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt

2. Chính sách bóc lột về kinh tế

Xem thêm:: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

– Chiếm đoạt ruộng đất, độc quyền sắt, muối, bắt dân ta cống nạp các sản vật quý, bắt

hàng ngàn thợ thủ công giỏi ở Giao Châu đem về nước.

– Thời Đường, bên cạnh chính sách cống nạp, chính quyền đô hộ còn tăng cường chế độ thuế khóa và lao dịch nặng nề.

3. Chính sách đồng hoá

– Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài cùng người Việt, xóa bỏ tập quán lâu đời của người Việt, ép dân ta theo phong tục tập quán của họ.

– Nho giáo, chữ Hán du nhập vào nước ta để phục vụ cho công cuộc đồng hoá nhưng chữ Hán chỉ giới hạn trong một số ít người ở trung tâm.

II. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội

1. Những chuyển biến về kinh tế.

– Nông nghiệp:

+ Trồng lúa nước vẫn là ngành chính, biết đắp đê phòng lụt.

+ Sử dụng cày, sức kéo trâu bò và công cụ bằng sắt để lao động, sản xuất

+ Chăn nuôi và trồng nhiều loại cây khác như cây ăn quả, cây dâu, cây bông

– Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, khảm xà cừ, thuộc da, đúc tiền…

– Giao thương các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp ở trong nước và với các thương nhân Trung Quốc, Giava, Ấn Độ.

2. Những chuyển biến về xã hội.

– Tầng lớp trên của xã hội như Lạc tướng, Lạc hầu và sau này là hào trưởng người Việt có thế lực kinh tế và uy tín trong nhân dân nhưng vẫn bị chính quyền đô hộ chèn ép.

– Nông dân công xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách cướp đoạt ruộng đất và tô thuế, nhiều người phá sản trở thành nông dân lệ thuộc hoặc nô tì.

– Bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với chính quyền cai trị phương Bắc.

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc (có đáp án)

Câu 1: Ở Việt Nam, thời kì Bắc thuộc kéo dài trong khoảng thời gian nào?

A. Năm 179 TCN – 938.

B. Năm 179 – 938.

Xem thêm:: Truyền thuyết về các Vua Hùng – Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển

C. Năm 111 TCN – 905.

D. Năm 111 – 905.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về chính sách cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc trên lĩnh vực chính trị đối với nhân dân Âu Lạc?

A. Sáp nhập Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc.

B. Bắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý.

C. Cửa quan lại người Hán tới cai trị Âu Lạc.

D. Đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.

Câu 3: Trên lĩnh vực kinh tế, các triều đại phong kiến phương Bắc đã

A. bắt người Việt học chữ Hán, theo các lễ nghi của Trung Hoa.

B. sáp nhập Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc rồi chia thành các quận, huyện.

C. chiếm đoạt ruộng đất, bắt người Việt cống nạp các sản vật quý, hương liệu…

D. thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh yêu nước của người Việt cổ.

Câu 4: Trên lĩnh vực văn hóa, các triều đại phong kiến phương Bắc đã

A. bắt người Việt học chữ Hán, theo các lễ nghi của Trung Hoa.

B. sáp nhập Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc rồi chia thành các quận, huyện.

C. chiếm đoạt ruộng đất, bắt người Việt cống nạp các sản vật quý, hương liệu…

D. thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh yêu nước của người Việt cổ.

Câu 5: Bức tranh dưới đây mô tả về chính sách cai trị nào của chính quyền phong kiến phương Bắc đối với người Việt?

A. Bắt người Việt cống nạp các sản vật quý.

B. Bắt người Việt học chữ Hán.

C. Cử quan lại người Hán tới cai trị.

D. Nắm độc quyền về muối và sắt.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0