Lịch Sử 7 Bài 1 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Lich su 7 bai 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Lich su 7 bai 1

Trọn bộ soạn, giải Lịch Sử lớp 7 Bài 1 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Lịch Sử 7 Bài 1.

Soạn, Giải Lịch Sử 7 Bài 1 cả ba sách

Giải Lịch Sử 7 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu – Kết nối tri thức

Giải Lịch sử 7 trang 9

 • Câu hỏi mở đầu trang 9 Bài 1 Lịch Sử lớp 7: Trên lãnh thổ nhiều nước Châu Âu ngày nay đã xây dựng tượng đài tưởng niệm vị Hoàng đế ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 10

1. Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

 • Câu hỏi 1 trang 10 Lịch Sử lớp 7: Quan sát hình 2, em hãy cho biết lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 10 Lịch Sử lớp 7: Trình bày những nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 11

2. Lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu

 • Câu hỏi 1 trang 11 Lịch Sử lớp 7: Quan sát hình 3 và đọc thông tin trong mục, em hãy trình bày đặc điểm của lãnh địa ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 11 Lịch Sử lớp 7: Khai thác sơ đồ hình 2 và thông tin trong mục, hãy trình bày mối quan hệ ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 12

3. Sự ra đời của Thiên Chúa giáo

 • Câu hỏi trang 12 Lịch Sử lớp 7: Trình bày sự ra đời của Thiên chúa giáo ….

  Xem lời giải

Giải Lịch sử 7 trang 13

4. Sự xuất hiện và vai trò của thành thị trung đại

 • Câu hỏi 1 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Thành thị trung đại ra đời thế nào? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Em hãy phân tích vai trò của thành thị đối với châu Âu thời Trung đại ….

  Xem lời giải

Xem thêm:: Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 5 hay, chi tiết – VietJack.com

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Em hãy lập và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 13 Lịch Sử lớp 7: “Thành thị như một bông hoa rực rõ nhất của Châu Âu thời Trung đại” ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Tìm hiểu và cho biết một số dấu ấn tiêu biểu của thành thị Trung đại ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Kết nối tri thức hay khác:

 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

 • Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

 • Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Giải Lịch Sử 7 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu – Cánh diều

Giải Lịch Sử 7 trang 5

 • Câu hỏi mở đầu trang 5 Bài 1 Lịch Sử lớp 7: Lâu đài A-răn-đen (Anh) được xây dựng vào thế kỉ XI, là một trong những lâu đài cổ kính ….

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử 7 trang 6

1. Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

 • Câu hỏi 1 trang 6 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát lược đồ 1, hãy: Nêu những việc làm của người Giec-man ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 6 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát lược đồ 1, hãy: Kể lại những sự kiện chủ yếu ….

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử 7 trang 7

2. Đặc điểm lãnh đại và quan hệ xã hội của chế đội phong kiến ở Tây Âu

 • Câu hỏi trang 7 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát các hình 1.2, 1.3 hãy trình đặc điểm kinh tế và xã hội ….

  Xem lời giải

3. Thành thị Tây Âu thời trung đại

Giải Lịch Sử 7 trang 8

4. Sự ra đời của Thiên Chúa giáo

 • Câu hỏi trang 8 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin và quan sát hình 1.5. hãy trình bày sự ra đời của Thiên Chúa giáo ….

  Xem lời giải

Xem thêm:: Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 5 hay, chi tiết – VietJack.com

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 8 Lịch Sử lớp 7: Hãy trình bày khái quát sự hình thành, phát triển của lãnh địa và thành thị Tây Âu ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 8 Lịch Sử lớp 7: Nếu sống ở thời kì phong kiến Tây Âu, em sẽ lựa chọn cuộc sống trong lãnh địa ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 8 Lịch Sử lớp 7: Hãy đóng vai một người nông nô (hoặc một lãnh chúa), kế lại công việc thường ngày ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

 • Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng

 • Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo

Giải Lịch Sử 7 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu – Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 8

 • Câu hỏi mở đầu trang 8 Bài 1 Lịch Sử lớp 7: Bức tranh khắc gỗ “Người cầu, người đánh, người làm” mô tả những tầng lớp trong xã hội …

  Xem lời giải

1. Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

 • Câu hỏi trang 8 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin trong bài, quan sát lược đồ 1.2, em hãy: Nêu những việc làm của người Giéc-man (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã …

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 8 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin trong bài, quan sát lược đồ 1.2, em hãy: Trình bày những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây Âu …

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 9

2. Lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu

 • Xem thêm:: Ý nghĩa và những bài học lịch sử | Tạp chí Tuyên giáo

  Câu hỏi trang 9 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin trong bài, quan sát hình 1.3, em hãy trình bày: Đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu …

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 9 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin trong bài, quan sát hình 1.3, em hãy trình bày: Mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến …

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 11

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại

 • Câu hỏi trang 11 Lịch Sử lớp 7: Thành thị Tây Âu trung đại ra đời như thế nào? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 11 Lịch Sử lớp 7: Đọc thông tin trong bài và tư liệu 1.5, quan sát hình 1.6, 1.7, em hãy phân tích vai trò ….

  Xem lời giải

Giải Lịch Sử lớp 7 trang 13

4. Sự ra đời của Thiên Chúa giáo

 • Câu hỏi trang 13 Lịch Sử lớp 7: Nêu vài nét sơ lược về sự ra đời của Thiên Chúa giáo ….

  Xem lời giải

Xem thêm:: Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 5 hay, chi tiết – VietJack.com

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Kể tên hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu trung đại và nêu mối quan hệ ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Em hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 3 trang 13 Lịch Sử lớp 7: Hãy sưu tầm thông tin, tìm hiểu về hội chợ Tây Âu thời trung đại và hiện tại ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí

 • Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

 • Bài 4: Văn hóa phục hưng

Lưu trữ: Giải Lịch Sử lớp 7 Bài 1 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án
Đánh giá tốt post