Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Lich su 8 bai 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Lich su 8 bai 2

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn tóm lược kiến thức cơ bản của Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trong sách giáo khoa Lịch sử 8 đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần Soạn sử 8 bài 2 ngắn nhất bằng việc trả lời toàn bộ câu hỏi trong nội dung bài. Cuối cùng sẽ là các câu hỏi mở rộng và các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Kiến thức lý thuyết Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

I. Nước Pháp trước cách mạng

1. Tình hình kinh tế

– Nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển.

– Công thương nghiệp đã phát triển nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm.

2. Tình hình chính trị – xã hội

– Chính trị: Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, mọi quyền hành đều nằm trong tay vua.

– Xã hội: gồm 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.

+ Tăng lữ và quý tộc được hưởng đặc quyền, đặc lợi.

+ Đẳng cấp thứ 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Trong đó, nông dân nghèo khổ nhất, tư sản có thế lực về kinh tế nhưng lại bị kìm hãm về chính trị, không có bất cứ một chức danh, một đặc quyền nào.

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 2)

Vị trí của 3 đẳng cấp trong xã hội

3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

– Chế độ quân chủ chuyên chế đã kìm hãm sự phát triển của cả kinh tế và xã hội. Chính vì vậy đã bị tố cáo, phê phán trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng ( triết học ánh sáng). Tiêu biểu là: Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô.

– Những tư tưởng tiên tiến thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cách mạng.

II. Cách mạng bùng nổ

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế

• Biểu hiện:

– Nhà nước nợ nhiều, không có khả năng trả nổi. Phải thu nhiều thứ thuế, công thương nghiệp đình đốn, công nhân và thợ thủ công thất nghiệp.

– Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi.

• Diễn biến

– 05/05/1789, hội nghị ba đẳng cấp được tổ chức. Đẳng cấp thứ ba phản đối chủ trương tăng thuế của nhà vua.

– 17/06/1789, đại biểu đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc và tuyên bố là Quốc hội lập hiến có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông qua các đạo luật về tài chính. Vua và quân đội đã lựa chọn quân đội để uy hiếp.

– Quần chúng nhân dân đã dùng vũ trang chống lại nhà vua, binh lính cũng nghiêng về phía nhân dân.

– 14/07/1789, nhân dân tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xtin.

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 3)

Ngục Ba-xti, biểu tượng của chế độ phong kiến Pháp

⇒ Mở đầu cho thắng lợi kháng chiến là thắng lợi của cách mạng Pháp.

III. Sự phát triển của cách mạng

1. Chế độ quân chủ lập hiến ( từ ngày 14/07/1789 – 10/08/1792)

– Phái Lập hiến nắm quyền đã:

+ Hạn chế quyền của nhà vua.

+ Tháng 8/1789, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

+ Tháng 9/1791, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 4)

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nguồn

– Tháng 4/1792, liên minh Áo – Phổ cùng bọn phản động trong nước Pháp chống lại cách mạng. Tháng 8/1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.

– 10/8/1792, nhân dân lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến.

2. Bước đầu của nền Cộng hòa ( 21/9/1792 – 2/6/2793)

Sau khi lật đổ phái Lập hiến, chính quyền chuyển sang tay phái Ghi-rông-đanh.

– Ngày 21/9/1792, thành lập nền cộng hòa. 21/1/1793 xử tử vua Lu-I XVI

– 20/9/1792, quân Pháp giành thắng lợi ở Van-ni sau đó chuyển sang phản công đuổi quân địch ra khỏi đất nước.

– Mùa xuân năm 1793, liên minh phong kiến châu Âu và quân Anh lại tấn công nước Pháp, phản động trong nước nổi dậy.

Nạn đầu cơ tích trữ hoành hành, lạm phát tăng cao, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm, nội phản và ổn định cuộc sống nhân dân mà chỉ lo củng cố quyền lực.

⇒2/6/1793, nhân dân Pa-ri, dưới sự lãnh đạo của Rô-be-xpi-e khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông-đanh.

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh ( 2/6/1793 – 27/7/1794)

– Phái Gia-cô-banh đứng đầu là Rô-be-xpi-e cầm quyền đã thi hành một số các biện pháp:

+ Trả lại đất công bị quý tộc phong kiến chiếm đoạt cho nông dân.

+ Chia nhỏ đất đai để bán cho nông dân.

+ Trưng thu lúa mì, quy định mức giá, mức lương.

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 5)

Rô-be-xpi-e, nguồn

– Kết quả: Nền kinh tế phát triển, xã hội dần ổn định. Chiến thắng được thù trong giặc ngoài.

– 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo chính bắt và xử tử Rô-be-xpi-e.

4. Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

– Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền xóa bỏ những trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.

– Giai cấp tư sản tỏ ra là giai cấp tiến bộ cách mạng, quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đến đỉnh cao.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 8 bài 2 ngắn nhất

Câu hỏi trang 11 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?

Trả lời:

– Trước cách mạng, xã hội Pháp phân ra ba đẳng cấp:

+ Tăng lữ

+ Quý tộc

+ Đẳng cấp thứ ba

Câu hỏi trang 11 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ.

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 6)

Trả lời:

Bức tranh “Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” miêu tả cảnh một người nông dân đã già trên tay cầm cái cuốc đã mòn => nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng cõng hai người đàn ông béo tốt, đại diện cho 2 đẳng cấp: Tăng lữ và Quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá hoại mùa màng.

=> Người nông dân có cuộc sống nghèo khổ, bị Tăng lữ, Quý tộc áp bức.

Câu hỏi trang 11 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điển chủ yếu trong tư tưởng của Mông – te – xki – ơ, Vôn – te, Rút – xô.

Trả lời:

– Mông-te-xki-ơ, Rút-xô: Nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.

– Vôn-te: Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (tòa nhà của sự dối trá) và tăng lữ “bọn đê tiện”

Câu hỏi trang 12 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

Xem thêm:: Soạn sử 7 Bài 30 ngắn nhất: Tổng kết – Toploigiai

– Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế được thể hiện:

+ Nợ tăng cao, nhà nước phải tăng thuế.

+ Công, thương nghiệp đình đốn, nạn thất nghiệp tăng.

+ Đời sống nhân dân khổ cực, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.

Câu hỏi trang 12 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Vì sao cách mạng nổ ra?

Trả lời:

– Cách mạng nổ ra do:

+ Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu.

+ Số nợ tăng lên, để bù lại nhà vua phải thu nhiều thuế => Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến trở nên sâu sắc.

Câu hỏi trang 13 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

– Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp:

+ Chính quyền phong kiến suy yếu, thi hành chính sách cai trị phản động.

+ Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến trở nên sâu sắc.

Câu hỏi trang 13 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Trả lời:

– Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến báo thủ lạc hậu.

– Thức tỉnh nhân dân đứng dạy đấu tranh.

– Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai.

Câu hỏi trang 13 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Trả lời:

– Ngày 5 – 5 – 1789, Vua Lu-i triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp về việc tăng thuế, Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối chủ trương này.

– Ngày 17 – 6, đại biểu Đẳng cấp thứ ba lập Quốc hội lập hiến, bị vua và quý tộc dùng quân đội uy hiếp.

– Ngày 14 – 7, quần chúng tấn công nhà tù Ba-xti, mở đầu cách mạng tư sản Pháp.

Câu hỏi trang 13 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Qua những điều trong “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (SGK, trang 13), em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 7)

Trả lời:

– “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp là bản tuyên ngôn tiến bộ:

+ Khẳng định quyền tự do, bình đẳng của con người.

Câu hỏi trang 14 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Trả lời:

– Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, Ngày 10 – 8 – 1792 nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

– Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ, nền cộng hòa được thành lập.

Câu hỏi trang 15 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793.

Trả lời:

– Sau khi lật đổ phái Lập hiến và xóa bỏ chế độ phong kiến, phái Gi-rông-đanh bầu ra Quốc hội mới, thiết lập nền cộng hòa.

– Ngày 21 – 1 – 1793, vua Lu-i XVI bị xử tử vì tội phản quốc.

– Năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy.

+ Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

– Ngày 2 – 6 – 1793, quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Câu hỏi trang 15 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Trả lời:

– Năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy.

– Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

=> Quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Câu hỏi trang 16 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Nêu một vài phẩm chất tốt của Rô-be-spie.

Trả lời:

Rô-be-spie là một luật sư trẻ tuổi, đại biểu Quốc hội, có tài hùng biện. Trong Quốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Rô-be-spie trở thành lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh và nổi tiếng là “Con người không thể bị mua chuộc”.

Câu hỏi trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia – cô – banh?

Trả lời:

– Phái Gia-cô-banh đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ như:

+ Tịch thu ruộng đất của quý tộc, Giáo hội chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo, …

+ Ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng đội quân cách mạng hùng mạnh, nhờ đó đã đánh bại bọn ngoại xâm và nội phản.

=> Các chính sách mà phái Gia-cô-banh đưa ra phù hợp với tình hình nước Pháp lúc bấy giờ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

+ Làm tăng sức mạnh của đất nước, góp phần chiến thắng ngoại xâm, nội phản.

Câu hỏi trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Trả lời:

– Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển vì:

+ Nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia rẽ.

+ Nhân dân lại không ủng hộ chính quyền do quyền lợi không được đảm bảo.

+ Ngày 27 – 7 – 1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh.

Câu hỏi trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Dựa vào đoạn trích trên (SGK, trang 17) em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII.

Trả lời:

– Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kỉ XVIII là cách mạng chư triệt để.

+ Chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản.

+ Nguyện vọng của nhân dân lao động không được đáp ứng.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 8 bài 2 ngắn nhất

Bài 1 trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện

14-7-1789

Quần chúng tấn công nhà tù Ba-xti

8-1979

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

9-1971

Thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

Xem thêm:: Giải sgk Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 hay nhất – VietJack.com

10-8-1792

Nhân dân nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến

21-9-1792

Thiết lập nền công hòa đầu tiên

2-6-1793

Lật đổ phái Gi-rông đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm quyền

27-7-1794

Đảo chính lật đổ nền chuyên chính Gia-cô-banh

Bài 2 trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

– Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng.

+ Là lực lượng chủ yếu của cách mạng.

+ Là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc tạo ra các biến cố lịch sử (ngày 14/7/1789, ngày 10/8/1792, ngày 2/6/1973), đưa cách mạng đại tới đỉnh cao.

Bài 3 trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.

Trả lời:

– Giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến):

+ Ngày 14 – 7 – 1789, tấn công pháo đài – nhà ngục Ba-xti.

+ Tháng 8 – 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

+ Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp.

– Giai đoạn II (bước đầu của nền cộng hòa):

+ Tháng 9 – 1972, nền cộng hòa được thiết lập.

+ Ngày 21 – 1 – 1793, xử tử vua Lu-i XVI.

+ Ngày 2 – 6 – 1793, nhân dân nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh.

– Giai đoạn III (chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh): Là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp.

+ Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

+ Đánh đuổi thù trong, giặc ngoài.

Tuy nhiên chuyên chính Gia-cô-banh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn thì bị lột đổ.

Bài 4 trang 17 Sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp:

– Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

– Góp phần làm chế độ phong kiến lung lay ở khắp châu âu.

– Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố chủ nghĩa tư bản ở những nước tiên tiến châu Âu và châu Mĩ.

– Thức tỉnh các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới đứng lên lật đổ chế độ phong kiến.

Câu hỏi củng cố kiến thức Sử 8 bài 2

Câu 1: Tình hình nông nghiệp Pháp trước cách mạng như thế nào?

Trả lời

– Công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng cày, cuốc nên năng suất thấp.

– Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều.

– Nạn mất mùa, đói kém thường xảy ra.

Câu 2: Em hãy cho biết tình hình kinh tế công, thương nghiệp ở Pháp trước cách mạng?

Trả lời

– Công thương nghiệp đã phát triển, máy móc được sử dụng trong sản xuất.

– Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời.

– Các hải cảng lớn như Mác-xây, Booc- đô… tấp nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khẩu (rượu vang, vải vóc, quần áo, đồ thủy tinh..) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ Anh, Châu Mĩ.

– Bị chế độ phong kiến kìm hãm.

Câu 3: Tình hình chính trị nước Pháp trước cách mạng như thế nào?

Trả lời

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nằm mọi quyền hành. Nông dân cày cấy phải nộp tô thuế cho quý tộc, địa chủ

Câu 4: Vẽ sơ đồ chế độ đẳng cấp ở Pháp

Trả lời

Soạn sử 8 Bài 2 ngắn nhất: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (ảnh 8)

Câu 5: Nhìn vào sơ đồ ba đẳng cấp, em có nhận xét gì về vai trò, vị trí, quyền lợi của các đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng?

Trả lời

– Xã hội phong kiến Pháp phân thành 3 đẳng cấp : Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

– Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua.

– Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp : tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Nông dân chiếm 90% dân số ( khoảng 24 triệu người), là giai cấp nghèo khổ nhất vì không có ruộng đất, bị nhiều tầng lớp áp bức bóc lột. Tư sản đứng đầu. Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị.

Câu 6: Em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-ski-ơ, Vôn-te, Rút-xô và cho biết ý nghĩa lịch sử của những quan điểm đó?

Trả lời

– Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp nổi lên các luồng tư tưởng cách mạng với ba đại biểu kiệt xuất là Mông-te-ski-ơ, Vôn-te và Rút-xô.

– Mông-te-ski-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền lợi tự do. Vôn -te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị ( thể hiện sự dối trá) và Tăng lữ (bọn đê tiện).

* Ý nghĩa : Những quan điểm trên của các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp thế kỉ XVIII được quần chúng tin theo và thực sự là vũ khí sắc bén đấu tranh chống chế độ phong kiến và Giáo hội. Nó có tác dụng góp phần vào sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng Pháp.

Câu 7: Hội nghị ba đẳng cấp của Pháp năm 1789 diễn ra như thế nào?

Trả lời

– Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày 5-5-1789 tại cung điện Vec-xai, với sự tham gia của các đại biển thuộc 3 đẳng cấp.

– Hội nghị diễn ra căng thẳng vì đại biểu Quý tốc và Tăng lữ ủng hộ nhà vua tăng thuế, còn đại biểu Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phải đối chủ trương này.

– Ngày 17-6, các đại biểu đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc, sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến, có quyền soạn thỏa Hiến pháp thông qua các đạo luật về tài chính.

Câu 8: Sự kiện nào mở đầu cuộc Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời

– Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti. Sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí quan trọng trong thành phố.

– Cuộc tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Câu 9: Sự kiện tại Pháp ngày 14-7 có ý nghĩa gì?

Trả lời

– Chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp bị giáng một đòn đầu tiên (ngục Ba-xti tượng trưng cho uy quyền của chế độ phong kiến).

– Cách mạng Pháp bước đầu giành thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 10: Tình hình nước Pháp sau ngày 14-7-1789 như thế nào?

Trả lời

Xem thêm:: Lịch Sử và Địa Lí 5 Bài 4: Cách mạng mùa thu và Bác Hồ đọc tuyên

– Cách mạng thắng lợi ở Pari và nhanh chóng lan rộng khắp nước.

– Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-i XVI vẫn đươch giữ ngôi vua, mặc dù không có quyền hành gì.

– Cuối tháng 8-1789, Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”.

– Tháng 9-1791, Quốc hội thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 11: Nêu nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Trả lời

Cuối tháng 8-1798, Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”, nêu khẩu hiệu nổi tiếng ” Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

Nội dung:

– Điều 1 : Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng.

– Điều 2 : …….(được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền chống áp bức.

– Điều 17 : Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng không ai có thể tước bỏ.

Câu 12: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Trả lời

– Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

– Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Pháp.

– Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh cho mục tiêu dân tộc, dân chủ ở các nước phong kiến châu Âu lúc bấy giờ.

Câu 13: Vì sao nói ” Cách mạng tư sản Pháp 1789-1798″ là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

Trả lời

– So với cách mạng ở Anh và ở Bắc Mĩ, Cách mạng tư sản Pháp 1789 không chỉ bảo vệ được Tổ quốc, dân tộc trước sự can thiệp của liên minh phong kiến Châu Âu mà còn xóa bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

– Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

– Dưới thời chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau Cách mạng.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 Bài 2

Câu 1: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Câu 2: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân.

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Câu 3: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?

A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 4: Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thể hiện điều tất yếu gì?

A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu

B. Công, thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu.

C. Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

D. Sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa, và tiến tiến của giai cấp tư sản.

Câu 5: Ngày 28/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti.

B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời.

C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.

Câu 6: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.

B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.

D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 7: Phái Lập hiến của cách mạng Pháp đã có những tiến bộ gì?

A. Xóa bỏ một số thứ thuế cho nhân dân.

B. Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến.

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.

Câu 8: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì hạn chế?

A. Chỉ phục vụ cho giai cấp tư sản.

B. Phục vụ quyền lợi của giai cấp công nhân.

C. Phục vụ quyền lợi của giai cấp địa chủ phong kiến.

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

Câu 9: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

A. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân.

B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.

D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 10: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì?

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp

B. Thông qua Hiến pháp.

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti.

D. Hội đồng dân tộc thành lập.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trong SGK Lịch sử 8. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Lịch sử 8 trong Sách bài tậpVở bài tập tại đây nhé:

  • Giải SBT Lịch sử 8: Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  • Giải VBT Lịch sử 8: Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0