Giải Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Lich su 9 bai 22 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Lich su 9 bai 22

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 22 (có đáp án): Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Câu 1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 22/12/1942.

B. 22/12/1943.

C. 22/12/1944.

D. 22/12/1945.

Câu 2. Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. 19/5/1940.

B. 19/5/1941.

C. 19/5/1942.

D. 19/5/1943.

Câu 3. Tình hình Đông Dương trước khi xảy ra cuộc Nhật đảo chính Pháp là

A. Pháp tự nguyện đầu hàng Nhật.

B. Pháp ráo riết hành động để lấy lại vị trí thống trị.

Xem thêm:: Lịch Sử lớp 6 Kết nối tri thức Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến

C. Pháp đảo chính Nhật thất bại.

D. Pháp bị hất cẳng khỏi Đông Dương.

Câu 4. Chỉ thị “Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được Đảng đưa ra trong hội nghị nào?

A. Hội nghị BCH Trung ương 8 (5/1941), tại Cao Bằng.

B. Hội nghị mở rộng (3/1945), tại Bắc Ninh.

C. Hội nghị quân sự Cách mạng Bắc Kỳ (4/1945), tại Bắc Giang.

D. Hội nghị toàn quốc của ĐCS Đông Dương (8/1945), tại Tuyên Quang.

Câu 5. Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3/1945), tại Từ Sơn, Bắc Ninh đã xác định kẻ thù trước mắt của cách mạng Đông Dương là

A. Bọn tay sai phản cách mạng.

B. Phe phát xít.

C. Thực dân Pháp.

D. Phát xít Nhật.

Câu 6. Nhà thơ Tố Hữu viết:

“Ba mươi năm bước chân không mỏi

Xem thêm:: Suy ngẫm về lịch sử tiến hóa của xã hội loài người, càng kiên định

Mà bây giờ mới tới nơi”

Đó là hai câu thơ viết về quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người về Tổ Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào và ở đâu?

A. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.

B. Ngày 28/1/1942, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

C. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.

D. Ngày 28/2/1941, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

Câu 7. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc thành lập có bao nhiêu người?

A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, có 34 người.

B. Đồng chí Trường Trinh làm đội trưởng, có 34 người.

C. Đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng, có 35 người.

D. Đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 33 người.

Câu 8. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?

A. Giải phóng dân tộc

B. Giành ruộng đất cho dân cày

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu … – VietJack.com

C. Đánh đổ phong kiến

D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.

Câu 9. Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu?

A. Lạng Sơn

B. Cao Bằng

C. Thái Nguyên

D. Bắc Cạn

Câu 10. Tổ chức nào kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”?

A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng

B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C. Tổng bộ Việt Minh

D. Ủy Ban quân sự Cách mạng Bắc kì

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 có đáp án, hay khác:

 • Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 23 (có đáp án): Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 24 (có đáp án): Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
 • Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 25 (có đáp án): Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

 • Giải bài tập Lịch Sử 9 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 9 có đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 9
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 9
 • Đề thi Lịch Sử 9 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đánh giá tốt post