Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến … – Tech12h

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Lich su lop 9 bai 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Lich su lop 9 bai 1

A. Kiến thức trọng tâm

I. LIÊN XÔ

1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)

 • Những khó khăn:
  • Bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 nghìn làng mạc bị phá hủy….
  • Nền kinh tế phát triển chậm lại mười năm.
 • Biện pháp khôi phục:
  • Đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).
 • Kết quả:
  • Sản xuất nông nghiệp tăng 73%
  • Nông nghiệp vượt so với trước chiến tranh
  • Đời sống nhân dân được cải thiện
  • Chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX.

* Phương hướng: Thưc hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng.

  • Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
  • Thâm canh trong sản xuất nông nghiệp
  • Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật
  • Tăng cường sức mạnh quốc phòng.

* Thành tựu:

 • Công nghiệp: tăng bình quân hằng năm 9,6% là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mĩ.
 • Khoa học – kĩ thuật:
  • Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người.
  • Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo
  • Năm 1961 con tàu vũ trụ Phương đông bay vào vũ trụ.
 • Về đối ngoại: Duy trì hòa bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hòa bình quan hệ hữu nghị với tất cả các nước….

II. ĐÔNG ÂU

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

 • Hoàn cảnh ra đời: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở hầu hết các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống phát xít dành được thằng lợi, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời.

Thời gian

Xem thêm:: Lịch Sử 7 Bài 3 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tên nước

7/1944

Ba Lan

8/1944

Ru – ma – ni

4/1945

Hung – ga – ri

5/1945

Xem thêm:: Suy ngẫm về lịch sử tiến hóa của xã hội loài người, càng kiên định

Tiệp Khắc

11/1945

Nam Tư

12/1945

An – ba – ni

9/1946

Bun – ga – ri

10/1949

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

CHND Đức

 • Thực hiện cách mạng dân chủ nhân dân:
  • Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân
  • Cải cách ruộng đất
  • Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn
  • Thực hiện quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

=> Lịch sử các nước Đông Âu đã sang một trang mới.

2. Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

Học sinh đọc thêm

III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .

 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai , hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời có điểm chung:
  • Đều có Đảng Cộng Sản và công nhân lãnh đạo.
  • Lấy chủ nghĩa Mác -Lê nin làm nền tảng .
  • Cùng có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội .

* SEV:Hội đồng tương trợ kinh tế : 8-1-1949 : đẩy mạnh sự hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa , tạo nên sứ c mạnh để cạnh tranh với Tây Âu .Chấm dứt hoạt động ngày 28-6-1991.

Hạn chế: “Khép kín” không hòa nhập vào nền kinh tế thế giới ; nặng về trao đổi hàng hóa , mang tính bao cấp ; sự hợp tác gặp trở ngại bởi cơ chế quan liêu , bao cấp, sự phân công chuyên ngành chưa hợp lý .

* Tổ chức Hiệp ước Vác xa va : 5-1955 để bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH , duy trì hòa bình, an ninh của Châu Âu và thế giới .Chấm dứt hoạt động ngày 1-7-1991.

Đánh giá tốt post