Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Lich su lop7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Lich su lop7

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7 gồm các bài sau:

Xem thêm:: Làm thế nào để học tốt môn Lịch sử? – AnyBooks.vn

MỤC LỤC

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

 • Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
 • Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
 • Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
 • Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
 • Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Xem thêm:: Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 15 (mới 2023 + Bài Tập): Cách mạng Tháng

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

 • Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
 • Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

 • Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
 • Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
 • Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

 • Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Xem thêm:: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

 • Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
 • Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

 • Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
 • Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
 • Bài 30: Tổng kết
 • NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ 10 ĐẾN THẾ KỈ 19
 • BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ
Đánh giá tốt post