Unit 10 lớp 11: Listening | Hay nhất Giải bài tập … – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Listening unit 10 lớp 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Listening unit 10 lớp 11

Unit 10: Nature in Danger

C. Listening (Trang 119 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Name some national parks in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Kể tên một số vườn quốc gia ở việt Nam.)

+ Cat Ba National Park

+ Cat Tien National Park

+ Cuc Phuong National Park

+ Bach Ma National Park

Listen and repeat.

scenic features: đặc trưng phong cảnhdevastating: tàn phá maintenance: duy trì, bảo vệapproximately: xấp xỉ, khoảng vehicles: xe cộcompletely: hoàn toàn, đầy đủ

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

Xem thêm:: CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH

Bài nghe:

Xem thêm:: Skills – trang 51 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới – Loigiaihay.com

Gợi ý:

1. T2. T3. F4. T5. T

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Xem thêm:: CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH

Bài nghe:

1. How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ có bao nhiêu vườn quốc gia?)

=> There are 52 national parks in the United States.

2. How many people visit national parks every year? (Mỗi năm có bao nhiêu người đến thăm vườn quốc gia?)

=> Millions of people visit national parks every year.

3. Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn có thể kể tên một số vấn đề mà các vườn quốc gia hiện tại đang phải đối mặt?)

– Rare animals are killed or hunted for fur.

– Trees are cut down for wood.

– Forest fires.

– Pollution from visitors’ vehicles.

4. What should be done to protect them? (Nên làm gì để bảo vệ chúng?)

– Rare animals and trees should be protected.

– Fires caused by careless people should be limited.

Xem thêm:: Unit 4 lớp 11: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

– Pollution from their vehicles should be decreased.

– Money should be raised for the parks’ staff and maintenance of their sources.

Nội dung bài nghe:

In many parts of the United States, large areas of land have been made into national parks to protect and preserve the natural beauty of the land. Naiional parks usually contain a variety of scenic features, such as mountains, caves, lakes, rare animals and plants. Today, there are 52 national parks in the United States, covering approximately 3 per cent of the total land area of the country. National parks are open to the public and have millions of visitors every year.

Many national parks, however, are in danger of being destroyed. Rare animals in national parks are killed or hunted for fur, skin or other parts. Trees are cut down for wood. Large areas of national parks also have experience of being on fire fires caused by careless people. The increasing number of visitors is harming the parks due to the pollution from their vehicles.

If these problems are not solved immediately, and if there is not enough money for the parks’ staff and maintenance of their resources, many national parks will be completely destroyed.

Hướng dẫn dịch:

Ở nhiều nơi của Hoa Kỳ, nhiều diện tích đất rộng lớn đã được các vườn quốc gia sử dụng để bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của đất. Các vườn quốc gia thường có nhiều đặc điểm cảnh quan khác nhau như núi, hang động, hồ nước, động vật quý hiếm và thực vật. Ngày nay, có 52 vườn quốc gia ở Hoa Kỳ, chiếm khoảng 3% tổng diện tích đất của nước này. Các vườn quốc gia mở cửa cho công chúng và có hàng triệu du khách mỗi năm.

Tuy nhiên, nhiều vườn quốc gia có nguy cơ bị phá hủy. Động vật quý hiếm ở các vườn quốc gia bị giết hoặc săn bắn để lấy lông, da hoặc các bộ phận khác. Cây cối bị chặt để lấy gỗ. Các khu vực rộng lớn của các vườn quốc gia cũng bị cháy do những người bất cẩn gây ra. Số lượng khách ngày càng tăng đang gây hại đến các vườn quốc gia do sự ô nhiễm từ phương tiện giao thông của họ.

Nếu những vấn đề này không được giải quyết ngay lập tức, và nếu không có đủ tiền cho nhân viên của công viên và duy trì tài nguyên của họ, nhiều vườn quốc gia sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the passage, using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, sử dụng thông tin trong Bài tập 1 và 2.)

Xem thêm:: CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH

Bài nghe:

Xem thêm:: Skills – trang 51 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới – Loigiaihay.com

Gợi ý:

National parks are to protect and preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA and millions of people visit it every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 khác:

 • A. Reading (trang 114-115-116-117 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Read these … While you read. Task 1. The words in the box … Task 2. Circle A, B, C or D … Task 3. Answer the questions. After you read. …

 • B. Speaking (trang 118 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Below are some reasons … Task 2. Work in pairs. Match the reasons in Task 1 with … Task 3. Work in pairs. State the negative …

 • C. Listening (trang 119 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Name some … While you listen. Task 1. Listen to the passage … Task 2. Listen again … After you listen. Work in groups. Summarise …

 • D. Writing (trang 120 SGK Tiếng Anh 11) Write a description of Cat Ba National Park, using the facts and figures below.

 • E. Language Focus (trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Choose the suitable italicised … Exercise 2. Combine the following sentences, using … Exercise 3. Complete the following sentences, using …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 10

 • Ngữ âm Unit 10: Nhận biết cụm phụ âm /sl/ …

 • Từ vựng Unit 10:

 • Ngữ pháp Unit 10: Đại từ quan hệ với giới từ …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 10 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0