Mẫu đơn trình báo người mất tích và thủ tục tuyên bố người mất tích mới nhất

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Mau don trinh bao nguoi mat tich chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Mất tích được hiểu là việc không thấy tung tích của một người trong một khoảng thời gian nhất định, và cũng không biết còn sống hay đã chết. Khi gặp trường hợp này thì người thân, bạn bè,.. sẽ viết đơn trình báo người mất tích cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền biết và thực hiện việc tìm kiếm. Vậy đơn trình báo một người mất tích là gì? Thủ tục tuyên bố một người mất tích được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

1. Đơn trình báo người mất tích là gì?

Đơn trình báo người mất tích là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để thông báo cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền biết về việc một cá nhân khác đã mất tích trong một thời gian nhất định

Nội dung chính đơn trình báo người mất tích cần phải có:

– Thông tin, mối quan hệ người làm đơn với người mất tích;

– Các căn cứ thể hiện cho sự mất liên lạc, mất tích của cá nhân đó;

– Các cơ sở, chứng cứ có được để làm đầu mối cho những hoạt động tìm kiếm của cơ quan chức năng;

– Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan.

2. Mục đích của đơn trình báo người mất tích

Đơn trình báo người mất tích là mẫu đơn dùng để ghi nhận việc thông báo một người đã bị mất tích trong một khoảng thời gian nhất định và dùng để gửi cho Cơ quan Nhà nước. Và đơn trình báo người mất tích làm căn cứ để Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền để chủ thể có thẩm quyền áp dụng các biện pháp tìm kiếm người mất tích, là căn cứ cho một số yêu cầu (ví dụ, yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là mất tích) của các chủ thể có thẩm quyền.

3. Mẫu đơn trình báo người mất tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

….., ngày… tháng… năm……

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÍCH

(V/v: Ông/Bà…… mất tích từ ngày…/…./……)

– Căn cứ …

Kính gửi: – CÔNG AN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

– Ông:…….- Trưởng Công an xã…

Tên tôi là:….. Sinh năm:……

Chứng minh nhân dân số:…. Do CA….. cấp ngày…/…/…..

Địa chỉ thường trú:…

Địa chỉ cư trú hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Là:…….. (mối quan hệ với người mất tích) của Ông:……

Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……… do CA………. cấp ngày…/…/…..

Nơi đăng ký thường trú:…

Sau đây, tôi xin trình bày sự việc liên quan:…

(Trình bày về lý do dẫn tới việc làm đơn, các đặc điểm nhận dạng và có thể gửi ảnh kèm theo đơn)

Xem thêm: 

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành các thủ tục (điều tra), tìm kiếm Ông:…… đã không có tin tức từ ngày…/…./…… đến nay.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ những thông tin mình đã đưa ra.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết yêu cầu của tôi trong thời gian sớm nhất có thể. Tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ chịu mọi khoản chi phí phát sinh trong quá trình tìm kiếm theo quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết đơn trình báo người mất tích

Phần kính gửi cá nhân thông báo sẽ ghi rõ tên của Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền giải quyết.

Phần nội dung của đơn trình báo người mất tích:

+ Người làm đơn sẽ cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền được nắm rõ.

+ Người làm đơn sẽ trình bày ngắn gọn sự việc mất tích, và trình bày lý do dẫn tới việc làm đơn, các đặc điểm nhận dạng và có thể gửi ảnh kèm theo đơn.

+ Người làm đơn sẽ cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ những thông tin mình đã đưa ra. Và kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết yêu cầu trong thời gian sớm nhất có thể. Người làm đơn và sẽ chịu mọi khoản chi phí phát sinh trong quá trình tìm kiếm theo quy định của pháp luật.

Cuối đơn trình báo người mất tích người trình báo sẽ ký, ghi rõ họ tên để làm bằng chứng.

5. Thủ tục tuyên bố người mất tích

Tuyên bố mất tích là thủ tục phát sinh khi không xác định được thông tin về nơi cư trú và các thông tin khác của một người trong một khoảng thời gian nhất định.

Căn cứ vào Điều 68, Bộ luật Dân sự 2015 thì việc tuyên bố một người mất tích với những trường hợp sau đây:

1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Xem thêm:  Sugar Scrub Là Gì - Và Những Điều Cần Biết Về Tẩy Da Chết

2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

=> Như vậy có thể thấy thời gian mà có thể tuyên bố một người bị mất tích là từ hai năm trở lên ( biệt tích- tức là không thấy tung tích ở đâu, không biết còn sống hay đã chết) và cơ quan có thẩm quyền tuyên bố một người mất tích là cơ quan Tòa án.

Căn cứ vào Điều 387, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì:

1. Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Trình tự thực hiện tuyên bố một người mất tích:

Bước 1: Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích làm đơn yêu cầu nộp cho Tòa án theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Bước 2 : Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Toà án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

+ Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo tìm kiếm lần đầu tiên.

+ Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Xem thêm:  KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TIỆC TẤT NIÊN CHI TIẾT CHO CÁC CÔNG TY CUỐI NĂM 2022

Bước 3 : Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn công bố thông báo, Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Bước 4 : Nếu Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích. Có những trường hợp xả ra như sau:

– Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích;

– Trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Hồ sơ yêu cầu tuyên bố một người mất tích bao gồm những loại giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích nộp cho Tòa án

+ Tài liệu, chứng cứ chứng minh người đứng tên yêu cầu là người có quyền yêu cầu.

+ Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu); hộ khẩu của các đương sự.

+ Chứng cứ chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm hoặc Quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

+ Kê khai đầy đủ những người thừa kế theo pháp luật của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích và nộp giấy khai sinh hoặc chứng cứ chứng minh những người này là người thừa kế của người bị tuyên bố mất tích (nếu có người trong những người thừa kế này chết, thì kê khai tiếp những người thừa kế theo pháp luật của người này).

Việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích được thực hiện khi:

1. Người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, trong đó phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin