TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ … – Langmaster

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Ngắn trong tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tính từ ngắn là tính từ chỉ có 1 âm tiết, thường sử dụng phổ biến trong văn nói cũng như văn viết. Tuy nhiên, cách sử dụng tính từ ngắn như thế nào? Cách phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài như thế nào? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay dưới đây.

Tìm hiểu thêm về kiến thức tính từ trong Tiếng Anh tại bài viết dưới đây:

 • TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN NHẤT VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH
 • CÁC LOẠI TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH

1. Tính từ ngắn là gì?(Short adjectives)

Tính từ ngắn tiếng Anh (Short adjectives) là các tính từ chỉ có 1 âm tiết. Tuy nhiên, có một số tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng: -y, -le, -et, -ow, -er cũng được coi là tính từ ngắn.

Xem thêm:: Unit 5 lớp 8: Listen and Read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

Ví dụ:

– Fast /fæst/: Nhanh

– Cold /kəʊld/: Lạnh lùng

– Mad /mæd/: điên, khùng

Heavy /ˈhev.i/: Nặng

2. Tính từ ngắn được sử dụng trong cấu trúc nào?

2.1 Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn là cấu trúc sử dụng để so sánh giữa 2 người, sự vật hoặc hiện tượng. Đối với cấu trúc này, tính từ ngắn sẽ thêm “er” vào cuối.

Công thức: S + V + Short adjective-er + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Xem thêm:: Unit 5 lớp 8: Listen and Read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

Ví dụ:

 • My brother is taller than me. (Anh trai tôi cao hơn tôi.)
 • Linh’s hair is longer than her mother’s hair. (Tóc của Linh dài hơn tóc mẹ cô ấy.)

2.2 Cấu trúc so sánh nhất

Cấu trúc so sánh nhất là cấu trúc so sánh từ 3 đối tượng trở lên, trong đó có 1 đối tượng vượt trội hơn. Thông thường, đối với tính từ ngắn khi so sánh nhất thì sẽ thêm đuôi “est” vào cuối.

Công thức: S + V + the + short adjective-est + O/ Clause/ N/ Pronoun

Xem thêm:: Unit 5 lớp 8: Listen and Read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

Ví dụ:

 • He’s the coolest person I’ve ever met (Anh ấy là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp.)
 • It is the tallest building in our city. (Nó là tòa nhà cao nhất ở thành phố của chúng tôi.)

Xem thêm:

 • CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • TRỌN BỘ SO SÁNH BẰNG TRONG TIẾNG ANH – CẤU TRÚC, BÀI TẬP & ĐÁP ÁN

2.3 Lưu ý khi sử dụng tính từ ngắn trong câu so sánh

Tính từ ngắn thường được sử dụng trong cấu trúc so sánh, tuy nhiên, khi sử dụng bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

 • Khi tính từ kết thúc bằng “nguyên âm – phụ âm” thì bạn cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “er” hoặc “est”: big -> bigger, hot -> hottest,…
 • Khi tính từ ngắn kết thúc bằng đuôi “y” thì cần chuyển “y” thành “i” và thêm đuôi “er, est”. Ví dụ: early -> earlier, happy -> happiest,…
 • Đối với các tính từ ngắn đã có đuôi ‘e” thì khi sử dụng trong câu so sánh bạn chỉ cần thêm “r” hoặc “st”. Ví dụ: late -> latest, large -> larger,…
 • Một số tính từ ngắn không thể sử dụng trong cấu trúc so sánh bởi mang nghĩa tuyệt đối. Cụ thể: top (cao nhất), daily (hàng ngày), full (no), empty (trống rỗng), primary (chính),…

3. Phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài

Thực tế, tính từ ngắn và tính từ dài được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt được 2 loại tính từ này. Vì thế, hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay dưới đây:

Tính từ ngắn

Tính từ dài

Định nghĩa

Xem thêm:: Unit 6 lớp 9: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Là những tính từ có 1 âm tiết.

Là những tính từ có từ 2 âm tiết trở lên.

Cấu trúc so sánh hơn

S + V + Short adjective-er + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

S + V + more + Long Adj + than + O/ Clause/ N/ Pronoun

Cấu trúc so sánh hơn nhất

S + V + the + short adjective-est + O/ Clause/ N/ Pronoun

S + V + the most + Long Adj + O/ Clause/ N/ Pronoun

Ngoài ra, dưới đây là mẹo đếm số âm tiết để phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài để bạn có thể tham khảo:

+ Nếu tính từ có 1 chữ/cụm chữ cái “u, a, o, e, i, y” không bao gồm đuôi “e” thì đó là tính từ ngắn. Ví dụ: tall, short,…

Xem thêm:: Of All là gì và cấu trúc cụm từ Of All trong câu Tiếng Anh

+ Nếu tính từ có hai chữ/cụm chữ cái “u, a, o, e, i, y” tách rời trở lên, không tính chữ “e” thì đó là tính từ dài. Ví dụ: happy, beautiful, difficult,…

4. Bài tập về tính từ ngắn trong tiếng Anh

4.1 Bài tập

Bài tập 1: Phân biệt các từ dưới đây là tính từ ngắn hay tính từ dài:

difficult, big, exciting, thirsty, hot, long, clean, expensive, old, easy, beautiful, heavy, cold, basic, popular.

Bài tập 2: Viết lại dạng so sánh hơn của các từ cho sẵn dưới đây

 1. clean
 2. cold
 3. slow
 4. large
 5. pretty
 6. happy
 7. hot
 8. big
 9. thin
 10. beautiful

Bài tập 3: Hoàn thành câu với dạng so sánh phù hợp

 1. Dogs are ____________ (intelligent) than cats.
 2. My boyfriend is ____________ (old) than me.
 3. China is far ____________ (large) than the Vietnam.
 4. My English class is ____________ (boring) than my Chinese class.
 5. In the UK, the streets are generally ____________ (narrow) than in the USA.
 6. Hanoi is ____________ (busy) than Haiphong.
 7. Linh is ____________ (quiet) than his sister.
 8. Lan is ____________ (ambitious) than her classmates.
 9. My garden is a lot ____________ (colorful) than this park.
 10. My house is a bit ____________ (comfortable) than a hotel.

4.2 Đáp án

Bài tập 1:

 • Tính từ ngắn: big, hot, long, clean, old, easy, heavy, cold.
 • Tính từ dài: difficult, exciting. thirsty, expensive, beautiful, basic.

Bài tập 2:

 1. cleaner
 2. colder
 3. slower
 4. larger
 5. prettier
 6. happier
 7. hotter
 8. bigger
 9. thinner
 10. more beautiful

Bài tập 3:

 1. more intelligent
 2. older
 3. larger
 4. more boring
 5. narrower
 6. busier
 7. quiter
 8. more ambitious
 9. more colourful
 10. more comfortable

Xem thêm:

 • TÍNH TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH, AI CŨNG CẦN PHẢI BIẾT!
 • TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ TIẾNG ANH – TẤT CẢ KIẾN THỨC BẠN CẦN BIẾT

Phía trên là toàn bộ kiến thức về tính từ ngắn để bạn có thể tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học tiếng Anh của mình. Ngoài ra, đừng quên test trình độ tiếng Anh online tại Langmaster để giúp bạn lên kế hoạch học tốt nhất nhé.

Đánh giá tốt post