NH4NO2 → N2 + H2O | NH4NO2 ra N2

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Nh4no2 n2 h2o chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Phản ứng NH4NO2 → N2 + H2O

NH4NO2 → N2 + H2O | NH4NO2 ra N2 (ảnh 1)

1. Phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

2. Điều kiện điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

Nhiệt độ

3. Bản chất của NH4NO2 (Amoni nitrit) trong phản ứng

NH4NO2 là muối amoni nên bị phân huỷ bởi nhiệt một cách dễ dàng.

4. Điều chế nito tinh khiết trong phòng thí nghiệm

Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit.

5. Phương pháp điều chế nito

Điều chế N2 trong phòng thí nghiệm ra sao

Điều chế N2 trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng phương pháp đun nóng dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

NH4NO2 → N2 + 2H2O

Hoặc trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cách thu khí Nitơ sau phản ứng dưới đây xảy ra.

Sau đây là phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

NH4Cl + NaCl → N2 + NaCl + 2H2O

Phương pháp điều chế N2 trong công nghiệp

Trong công nghiệp người ta thường điều chế N2 từ không khí. Để điều chế nito trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Đầu tiên, cần loại bỏ hơi nước H2O ra khỏi không khí.

Bước tiếp theo trong phương pháp điều chế N2 trong công nghiệp là loại bỏ khí CO2. Hợp chất sau khi thu được sau khi loại bỏ hơi nước và CO2 sẽ được hóa lỏng dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp.

Xem thêm:  Hoá học 12 Bài 14: Vật liệu polime

Sau đó lại tăng dần nhiệt độ của khối khí đã hóa lỏng ở nhiệt độ thấp lên đến -196 độ C thì lúc này xảy ra hiện tượng khí nitơ bị sôi và tách hẳn ra khỏi oxi.

Sau cùng qua các bước sẽ thu được khí N2 – nito tinh khiết

6. Tính chất hoá học của muối amoni

6.1.Phản ứng thuỷ phân

Tạo môi trường có tính axit làm quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

6.2. Tác dụng với dung dịch kiềm

(nhận biết ion amoni, điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm)

6.3. Phản ứng nhiệt phân

– Muối amoni chứa gốc của axit không có tính oxi hóa khi nung nóng bị phân hủy thành NH3.

NH4HCO3 (bột nở) được dùng làm xốp bánh.

– Muối amoni chứa gốc của axit có tính oxi hóa khi bị nhiệt phân cho ra N2, N2O.

– Nhiệt độ lên tới 500oC, ta có phản ứng:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm nitơ được điều chế từ

A. NH4NO2.

B. NH3.

C. không khí

D. NH4NO3.

Lời giải:

Câu 2. Điều chế N2 tinh khiết trong phòng thí nghiệm bằng cách

A. nhiệt phân NaNO2

B. Đun hỗn hợp NaCl và NH4Cl

C. Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

D. phân hủy khí NH3

Lời giải:

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được lần lượt các sản phẩm là

Xem thêm:  Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O | Na2CO3 ra CO2

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Lời giải:

Câu 4. Dung dịch NH3 có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Zn(OH)2 là một bazo ít tan

B. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan

C. Zn(OH)2 là một bazo lưỡng tính

D. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazo yếu

Lời giải:

Câu 5. Hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nhẹ thu được 18,6 gam kết tủa và 4,48 lít khí thoát ra. Hỗn hợp X có khối lượng là:

A. 10,56

B. 12,7

C. 5,35

D. 6,35

Lời giải:

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin