Ôn tập Sinh học 11 Chương 1 Sự Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Đề cương ôn tập Sinh học 11 Chương 1

A. Tóm tắt lý thuyết

 • Sự hấp thụ và vận chuyển các chất của thực vật
 • Nguyên tố khoáng
 • Quang hợp
 • Hô hấp
 • Tiêu hóa và tuần hoàn ở động vật
 • Cân bằng nội môi

B. Một số câu hỏi ôn tập chương

Bài 1: Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng Phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được Thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

3. Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chấi dinh dưỡng đơn giản.

Chọn câu trả lời đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa là

A. 1 → 2 → 3. B. 2 → 3 → 1. C. 2 → 1 → 3. D. 3 → 2 → 1.

Trả lời

Đáp án B

Bài 2: Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa? Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Trả lời

1. Trong túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong các tế bào ưên thành túi tiêu hóa).

2. Thức ăn phải được tiếp tục tiêu hóa nội bào (tiêu hóa trong không bào tiêu hóa) trở thành dạng đơn giản để cơ thể có thể sử dụng được

Bài 3: Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Trả lời

1. Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

2. Nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa trong lòng ống tiêu hóa, bên ngoài tế bào.

Bài 4: Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?

Trả lời

Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa là:

– Thức ăn đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân); thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải. Nhờ thức ăn đi theo một chiều, nên ống tiêu hóa hình thành các bộ phận chuyển hóa, thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học.

– Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước.

Bài 5: Rễ của thực vật ở trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Trả lời

Rễ của thực vật trên cạn sinh trưởng rất nhanh, đâm sâu và lan tỏa tới hướng nguồn nước. Đặc biệt, chúng hình thành liên tục với số lượng rất lớn các lông hút, tạo nên bề mặt tiếp xúc lớn giữa rễ và đất. Do vậy, sự hất thụ nước và các ion khoáng được thuận lợi.

Xem thêm:  Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Giải VBT Sinh 9 hay nhất

Bài 6: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Trả lời

– Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động (theo cơ chế thẩm thấu), tức là di chuyển từ môi trương đất – nơi có nồng độ chất tan thấp (môi trường nhược trương) vào tế bào rễ – nơi có nồng độ chất tan cao (dịch bào ưu trương, áp suất thẩm thấu cao).

– Khác với sự hấp thụ nước, các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào một cách chọn lọc theo hai cơ chế: + Cơ chế thụ động: Các ion khoáng di chuyển từ đất (hoặc môi trường dinh dưỡng) vào rễ theo građien nồng độ. Nước đi sau từ môi trường (nơi có nồng độ ion cao) vào rễ (nơi nồng độ của ion đó thấp). + Cơ chế chủ động: Đối với một số ion cây có nhu cầu cao. Ví dụ, ion Kali (K+), di chuyển ngược chiều građien nồng độ. Sự di chuyển ngược chiều nồng độ như vậy đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng sinh học ATP từ hô hấp (phải dùng bơm ion, ví dụ: bơm natri: Na+ – ATPaza, bơm Kali: K+ – ATPaza,…)

Bài 7: Giải thích vì sao cây trên cạn ngập úng lâu ngày sẽ bị chết ?

Trả lời

Đối với cây trên cạn, khi ngập úng nước ngăn cách sư tiếp xúc của không khí với mặt đất, ôxi không thâm nhập được vào đất làm rễ cây thiếu ôxi. Thiếu ôxi phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ, tích lũy các chất độc hại dối với tế bào và làm cho long hút chết mà cũng không hình thành được lông hút mới. Không có lông hút cây sẽ không hấp thụ được nước, cân bằng nước bị phá vỡ, cây sẽ bị chết. Ngoài ra, cây bị ngấp úng so với điều kiện cạn ở ban đầu là sự thay đổi môi trường đột ngột khiến cây không kịp thích nghi với điều kiện mới.

Bài 8: Nêu các dạng nước trong cây và vai trò của các dạng nước trong đời sống của cây?

Trả lời

Nêu được hai dạng nước: nước tự do, nước liên kết và phân biệt được đặc điểm tự do, đặc điểm liên kết của hai dạng nước. Từ đó nêu vai trò của dạng nước tự do với đầy đủ vai trò của nước ở dạng phân tử, trong khi đó nước liên kết chỉ còn vai trò cấu trúc.

Bài 9: Đặc điểm cấu trúc và sinh lí của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước?

Trả lời

 • Thành tế bào mỏng, không thấm cutin
 • Chỉ có một không bào trung tâm lớn chiếm gần hết thể tích tế bào
 • Áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút rất lớn vì hoạt động hô hấp luôn luôn cao.

Trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8 Quang hợp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 10 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 Hô hấp ở thực vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 Tiêu hóa ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 Tiêu hóa ở động vật tiếp theo
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 17 Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19 Tuần hoàn máu tiếp theo
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 20 Cân bằng nội môi
Xem thêm:  Giáo án bồi dưỡng hsg môn Toán lớp 8 theo chuyên đề

Tài liệu tham khảo

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án làm bài.

 • 50 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 có đáp án
 • 17 Câu hỏi tự luận ôn tập chuyên đề Quang hợp và hô hấp Sinh học 11 có lời giải chi tiết
 • 22 Câu hỏi tự luận ôn tập chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 có đáp án
 • 40 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Vận chuyển nước và các ion khoáng trong cây Sinh học 11 có đáp án
 • Lý thuyết và bài tập ôn tập chuyên đề Trao đổi nước ở thực vật Sinh học 11 có lời giải chi tiết
 • Lý thuyết và bài tập ôn tập chuyên đề Sự hấp thụ khoáng và trao đổi nito ở thực vật Sinh học 11 có lời giải chi tiết
 • Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11 có đáp án
 • Câu hỏi tự luận ôn tập vấn đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11 có đáp án
 • 34 Câu hỏi trắc nghiệm sinh trưởng và phát triển ở thực vật Sinh học 11 có đáp án và lời giải chi tiết
 • Bài tập trắc nghiệm Hô hấp ở động vật Sinh học 11 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật Sinh học 11 có đáp án
 • Phân loại bài tập Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11
 • 74 bài tập trắc nghiệm Sinh 11 chủ đề Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
 • Lý thuyết các nhóm vi sinh vật chuyển hóa nito Sinh học 11
 • Kiến thức trọng tâm chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11
 • Câu hỏi trắc nghiệm tuần hoàn máu ở động vật Sinh học 11 mức độ nhận biết
 • Câu hỏi trắc nghiệm tiêu hóa ở động vật Sinh học 11 mức độ nhận biết
 • Câu hỏi trắc nghiệm quang hợp ở thực vật Sinh học 11 mức độ nhận biết
 • Câu hỏi trắc nghiệm hô hấp ở động vật Sinh học 11 mức độ nhận biết
 • Câu hỏi trắc nghiệm cân bằng nội môi Sinh học 11 mức độ nhận biết
 • Câu hỏi trắc nghiệm hô hấp ở thực vật Sinh học 11 mức độ nhận biết
 • Bài tập trao đổi nước ở thực vật Sinh học 11 có đáp án và lời giải chi tiết
 • Bài tập trao đổi khoáng và nito ở thực vật Sinh học 11 có đáp án và lời giải chi tiết
 • Câu hỏi ôn bồi dưỡng HSG môn Sinh lớp 11 – Chuyên đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
 • 255 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Chương Chuyển hóa vật và năng lượng Sinh học 11 có đáp án

Đề kiểm tra Sinh học 11 Chương 1

Trắc nghiệm online Chương 1 Sinh 11 (Thi Online)

Phần này các em được làm trắc nghiệm online với các câu hỏi trong vòng 45 phút để kiểm tra năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng câu hỏi.

 • 40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Sinh học 11 năm 2019-2020 Trường THPT
 • Đề kiểm tra 1 tiết Chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11 năm 2018-2019 – Trường THPT Yên Dũng
 • Đề kiểm tra 1 tiết Chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh lớp 11 năm 2018-2019 – Trường THPT Ngô Gia Tự
Xem thêm:  Lý thuyết Sinh học 9 Bài 1 (mới 2023 + Bài Tập): Menđen và di

Đề kiểm tra Sinh học 11 Chương 1 (Tải file)

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ câu hỏi và đáp án làm bài.

 • Đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Sinh học lớp 11 năm 2020 – Trường THPT Lê Quý Đôn có đáp án
 • Đề kiểm tra Chương I môn Sinh học lớp 11 năm 2018-2019 – Trường THCS Yên Dũng có đáp án
 • Đề kiểm tra 1 tiết chương I môn Sinh lớp 11 năm 2018-2019 – Trường THPT Ngô Gia Tự

Lý thuyết từng bài chương 1 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh học 11 Chương 1

 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 3: Thoát hơi nước
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 7: Thực hành
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 13: Thực hành
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 14: Thực hành
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 20: Cân bằng nội môi
 • Lý thuyết Sinh 11 Bài 21: Thực hành

Giải bài tập Sinh học 11 Chương 1

 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 1
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 2
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 3
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 4
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 5
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 6
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 7
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 8
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 9
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 10
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 11
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 12
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 13
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 14
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 15
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 16
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 17
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 18
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 19
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 20
 • Giải bài tập Sinh 11 Bài 21

Trên đây là nội dung của tài liệu Ôn tập Sinh học 11 Chương 1 Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Hy vọng với tài liệu này, các em sẽ ôn tập tốt và củng cố kiến thức một cách vững chắc. Để thi online và tải file về máy các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net. Ngoài ra, các em còn có thể chia sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà có giá trị từ HỌC247 !

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin