Tên văn bản : Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN   Xem online
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 28/2017/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực : 01/02/2018
Ngày ban hành : 15/12/2017 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ LĐTBXH Người ký : Lê Quân

1(“1″1″1″)+”1″));1″1,1″1″1″1″1″1″; 1″1(”)}

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ