Review 3 – Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Review 3 lớp 11 trang 44 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 4

Listening – Trang An Scenic Landscape Complex

4. Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Complex. Decide whether the following statements are true (T) or false (F) according to the speaker.

(Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.)

T

F

1. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological relics.

2. Tourists may come to see Trang An’s limestone mountains and lakes.

3. Archaeological relics have proved that ancient people settled in this region about 10,000 – 20,000 years ago.

Xem thêm:: Câu ghép và câu phức trong tiếng Anh [CHI TIẾT] – Step Up English

4. Hoa Lu Ancient Citadel used to be the capital of Viet Nam from 968 to 1019.

5. Trang An Scenic Landscape Complex deserves to be on the World Heritage List because of its distinctive values.

Phương pháp giải:

Audio Script:

Known as “Ha Long Bay on land”, Trang An Scenic Landscape Complex is famous fat its mountains, caves and archaeological relics. It includes Trang An Eco-tourist Site, Tan Coc – Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel.

Visitors come to Trang An to admire its diverse flora and fauna, beautiful caves and unique pagodas. Archaeological relics have proved that humans in this region date back to about 10,000 – 20.000 years ago. Ancient people took advantage of the rich land, settled down in the area and developed their culture.

Kings from the Dinh, Le and Ly Dynasties set up the capital in Hoa Lu Ancient Citadel from 968 to 1009. After King Ly Thai To moved the capital from Hoa Lu to Ha Noi in 1010. the citadel remained known as the ancient capital of Viet Nam.

Having unique natural and cultural values. Trang An scenic Landsepae Complex deserves its place on the UNESCO’s World Heritage List.

Tạm dịch:

Được biết đến với cái tên “Vịnh Hạ Long trên đất liền”, Khu danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, hang động và di tích khảo cổ. Bao gồm Khu du lịch sinh thái Tràng An, cảnh Tam Cốc – Bích Động và thành cổ Hoa Lư.

Xem thêm:: CẤU TRÚC This is the first time – CẤU TRÚC, VÍ DỤ, BÀI TẬP

Du khách đến Tràng An để chiêm ngưỡng động thực vật đa dạng, những hang động đẹp và những ngôi chùa độc đáo. Các di tích khảo cổ học đã chứng minh rằng con người ở khu vực này đã trở lại từ khoảng 10.000 – 20.000 năm trước. Người cổ đại đã dùng đất đai phong phú, định cư trong khu vực và phát triển văn hóa của họ.

Các vị vua từ các triều Đình, Lê và Lý đã thành lập thành Hoa Lư từ năm 968 đến năm 1009. Sau khi vua Lý Thái Tổ di chuyển thành Hoa Lư sang Hà Nội năm 1010. Thành trì vẫn được biết đến như là thành cổ của Việt Nam.

Có những giá trị tự nhiên và văn hoá độc đáo. Tổ hợp phong cảnh Tràng An xứng đáng nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Lời giải chi tiết:

1.T

2.F

3.T

4.F

5.T

Xem thêm:: Getting Started – trang 48 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới

1 – T. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological relics.

(Được xem như “Vịnh Hạ Long trên đất liền”, Quần thể Danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, những hang động và các di tích khảo cổ của nó.)

2 – F. Tourists may come to see Trang An’s limestone mountains and lakes.

(Du khách có thể đến để chiêm ngưỡng các núi đá vôi và hồ ở Tràng An.)

3 – T. Archaeological relics have proved that ancient people settled in this region about 10,000 – 20,000 years ago.

(Các di tích khảo cổ cho thấy con người cổ đại đã định cư ở vùng này khoảng 10000-20000 năm trước.)

4 – F. Hoa Lu Ancient Citadel used to be the capital of Viet Nam from 968 to 1019.

(Thành cổ Hoa Lư từng là Kinh đô của Việt Nam từ năm 968-1019.)

5 – T. Trang An Scenic Landscape Complex deserves to be on the World Heritage List because of its distinctive values.

(Khu danh thắng Tràng An xứng đáng nằm trong danh sách di sản thế giới nhờ vẻ đẹp độc đáo của nó.)

Đánh giá tốt post