Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sách giáo khoa sinh 12 pdf chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Phần năm. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3. Điều hoà hoạt động gen
 • Bài 4. Đột biến gen
 • Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 7. Thực hành :Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Xem thêm:: Sinh học 12 Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2 – Kiến Guru

Chương II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

 • Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li
 • Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
 • Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
 • Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
 • Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
 • Bài 14. Thực hành : Lai giống
 • Bài 15. Bài tập chương I và chương II

Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 • Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chương IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

 • Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp 80
 • Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 • Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

Xem thêm:: Văn mẫu Thuyết minh về đồ dùng sinh hoạt trong gia đình chọn lọc

Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 • Bài 21. Di truyền y học
 • Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của Di truyền học
 • Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học
 • Phần sáu. TIẾN HOÁ

Chương I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

 • Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá
 • Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
 • Bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
 • Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
 • Bài 28. Loài
 • Bài 29. Quá trình hình thành loài
 • Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
 • Bài 31. Tiến hoá lớn

Chương II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

 • Bài 32. Nguồn gốc sự sống
 • Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 • Bài 34. Sự phát sinh loài người
 • Phần bảy. SINH THÁI HỌC

Xem thêm:: Thông tin tuyển sinh Học viện Hậu Cần quân sự 2023 – TrangEdu

Chương I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

 • Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 • Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương II. QUẦN XÃ SINH VẬT

 • Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Bài 41. Diễn thế sinh thái

Chương III. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Bài 42. Hệ sinh thái
 • Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Bài 44. Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển
 • Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 • Bài 46. Thực hành : Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 47. Ôn tập phần Tiến hoá và Sinh thái học
 • Bài 48. Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông
Đánh giá tốt post