Sách giáo khoa Lịch sử 7 – THI247.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sach lich su 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Lịch sử 7 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Lịch sử 7.

Mục lục Sách giáo khoa Lịch sử 7: Phần một KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI. Bài 1 – Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu. Bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Bài 3 – Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu. Bài 4 – Trung Quốc thời phong kiến. Bài 5 – Ấn Độ thời phong kiến. Bài 6 – Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Bài 7 – Những nét chung về xã hội phong kiến. Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX. Chương 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X). Bài 8 – Nước ta buổi đầu độc lập. Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê. I. Tình hình chính trị, quân sự. II. Sự phát triển kinh tế và văn hoá. Chương II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII). Bài 10 – Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Bài 11 – Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077). I. Giai đoạn thứ nhất (1075). II. Giai đoạn thứ hai (1076 – 1077). Bài 12 – Đời sống kinh tế, văn hoá. I. Đời sống kinh tế. II. Sinh hoạt xã hội và văn hoá. Chương II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV). Bài 13 – Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII. I. Nhà Trần thành lập. II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế. Bài 14 – Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII). I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258). II. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285). III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288). IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Bài 15 – Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. I. Sự phát triển kinh tế. II. Sự phát triển văn hoá. Bài 16 – Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV. I. Tình hình kinh tế – xã hội. II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly. Bài 17 – Ôn tập chương II và chương III. Chương IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI). Bài 18 – Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV. Bài 19 – Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427). I. Thời kì ở miền Tây Thanh Hoá (1418 – 1423). II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426). III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 – cuối năm 1427). Bài 20 – Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527). I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật. II. Tình hình kinh tế – xã hội. III. Tình hình văn hoá, giáo dục. IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc. Bài 21 – Ôn tập chương IV. Chương V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII. Bài 22 – Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVII). I. Tình hình chính trị – xã hội. II. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn. Bài 23 – Kinh tế, văn hoá thế kỷ XVI – XVIII. I. Kinh tế. II. Văn hoá. Bài 24 – Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Bài 25 – Phong trào Tây Sơn. I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm. III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh. IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh. Bài 26 – Quang Trung xây dựng đất nước. Chương VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX. Bài 27 – Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. I. Tình hình chính trị – kinh tế. II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân. Bài 28 – Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. I. Văn học, nghệ thuật. II. Giáo dục, khoa học – kĩ thuật. Bài 29 – Ôn tập chương V và chương VI. Bài 30 – Tổng kết. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX. BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.

[ads]

TẢI XUỐNG PDF

Đánh giá tốt post