SBT Lịch sử 7 trang 13 Kết nối tri thức – toptailieu.vn

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sbt lich su 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Với Giải SBT Lịch sử 7 trang 13 trong Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo Sách bài tập Lịch sử lớp 7 Tập 1 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Lịch sử 7 trang 13.

Giải SBT Lịch sử 7 trang 13 Tập 1

Bài tập 3 trang 13 SBT Lịch sử 7: Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử và giải thích ngắn gọn câu sai.

A. Giai cấp tư sản ra đời có thế lực ngày càng mạnh về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng, vì thế họ muốn đấu tranh chống lại chế độ phong kiến, đầu tiên là trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá.

B. Giai cấp tư sản muốn xây dựng một nền văn hoá mới của giai cấp mình.

C. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là Anh.

D. Nội dung chủ đạo của phong trào Văn hoá Phục hưng là ca ngợi sự công bằng, bác ái.

E. Các nhà tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng công khai ủng hộ việc bóc lột làm giàu của giai cấp tư sản.

Xem thêm:: Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936

G. Phong trào Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị của giai cấp tư sản.

H. Sự ra đời của đạo Tin Lành là một trong những kết quả của phong trào Cải cách tôn giáo.

Lời giải:

– Những câu đúng là: A, B, H

– Những câu sai là: C, D, E, G:

+ Câu C sai, vì: quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a;

+ Câu D sai, vì: nội dung chủ đạo là đề cao giá trị con người và tự do cá nhân;

+ Câu E sai, vì: mục đích của các nhà tư tưởng trong phong trào Văn hoá Phục hưng là ủng hộ giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến lỗi thời;

+ Câu G sai, vì: phong trào Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá – tư tưởng.

Xem thêm:: Lịch Sử lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 8: Ấn Độ cổ đại – VietJack.com

B. Tự luận

Bài tập 1 trang 13 SBT Lịch sử 7: Hãy hoàn thành sơ đồ về phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo (theo mẫu dưới đây).

Hãy hoàn thành sơ đồ về phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo

Lời giải:

– Sơ đồ a) Phong trào Văn hóa Phục hưng

+ Quê hương: Italia

+ Thành tựu tiêu biểu: đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, khoa học

+ Ý nghĩa: lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đả phá trật tự phong kiến; đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.

+ Tác động: là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến; mở đường cho văn hóa Tây Âu phát triển trong những thế kỉ sau.

Xem thêm:: Chương trình Lịch Sử Lớp 11 – HOC247

– Sơ đồ b) Phong trào Cải cách tôn giáo

+ Quê hương:Đức, Thụy Sĩ

+ Thành tựu tiêu biểu: tư tưởng cải cách của Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh

+ Ý nghĩa:lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đả phá trật tự phong kiến

+ Tác động: Thiên Chúa giáo phân hóa thành 2 giáo phái: tân giáo và cựu giáo; làm bùng lên cuộc Chiến tranh nông dân Đức; là một trong những cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến; mở đường cho văn hóa Tây Âu phát triển trong những thế kỉ sau.

Xem thêm lời giải vở bài tập Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Giải SBT Lịch sử 7 trang 11 Tập 1

Giải SBT Lịch sử 7 trang 12 Tập 1

Giải SBT Lịch sử 7 trang 14 Tập 1

Đánh giá tốt post