Giải bài tập SGK Lịch Sử 9 hay nhất, ngắn gọn – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sgk lich su 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lịch Sử lớp 9 | Giải bài tập SGK Lịch Sử 9 hay nhất, ngắn gọn

Để học tốt Lịch Sử lớp 9, loạt bài Soạn, Giải bài tập Lịch Sử 9 gồm các bài trả lời câu hỏi in nghiêng và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 9.

Lịch Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 • Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Lịch Sử 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

 • Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
 • Bài 4: Các nước châu Á
 • Bài 5: Các nước Đông Nam Á
 • Bài 6: Các nước châu Phi
 • Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
 • Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)

Lịch Sử 9 Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

 • Bài 8: Nước Mĩ
 • Bài 9: Nhật Bản
 • Bài 10: Các nước Tây Âu

Lịch Sử 9 Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

 • Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lịch Sử 9 Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

 • Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
 • Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Lịch Sử 9 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Lịch Sử 9 Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

 • Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
 • Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
 • Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
 • Top 4 thi Học kì 1 Lịch Sử 9 năm 2021 (có đáp án)

Lịch Sử 9 Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

 • Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
 • Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Lịch Sử 9 Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

 • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
 • Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Lịch Sử 9 Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

 • Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Lịch Sử 9 Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

 • Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
 • Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
 • Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)

Lịch Sử 9 Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
 • Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
 • Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Lịch Sử 9 Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 • Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
 • Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
 • Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
 • Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
 • Top 4 thi Học kì 2 Lịch Sử 9 năm 2021 (có đáp án)

Bên cạnh đó là các video bài giảng Lịch Sử 9 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Lịch Sử 9 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Lịch Sử 9.

Bài giảng Lịch Sử lớp 9 – Cô Nguyễn Phương Thúy (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Lịch Sử lớp 9 hay khác:

 • Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 9 có đáp án
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải Sách bài tập Lịch sử 9
 • Bộ đề thi Lịch sử 9 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào 10 môn Lịch Sử

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 9
 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 9
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9

Đã có lời giải bài tập môn Lịch Sử 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Lịch sử lớp 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Lịch sử lớp 10 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Lịch sử lớp 10 (Cánh diều)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

 • Giải bài tập Lịch Sử 9 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 9 có đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 9
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 9
 • Đề thi Lịch Sử 9 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đánh giá tốt post