Giải bài tập sgk Sinh học 10 nâng cao hay nhất – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sinh 10 nâng cao chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Sinh học lớp 10 nâng cao | Giải bài tập sgk Sinh học 10 nâng cao hay nhất

Lời giải bài tập môn Sinh học 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Sinh 10 (Cánh diều)

Để học tốt Sinh học lớp 10 nâng cao, loạt bài giải bài tập Sinh học lớp 10 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 10 nâng cao.

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

 • Sinh 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Sinh 10 Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật
 • Sinh 10 Bài 3: Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm
 • Sinh 10 Bài 4: Giới Thực vật
 • Sinh 10 Bài 5: Giới Động vật
 • Sinh 10 Bài 6: Thực hành : Đa dạng thế giới sinh vật

Phần 2: Sinh học tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

 • Sinh 10 Bài 7: Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào
 • Sinh 10 Bài 8: Cacbohiđrat (saccarit) và lipit
 • Sinh 10 Bài 9: Prôtêin
 • Sinh 10 Bài 10: Axit nuclêic
 • Sinh 10 Bài 11: Axit nuclêic (tiếp theo)
 • Sinh 10 Bài 12: Thục hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào

Chương 2: Cấu trúc của tế bào

 • Sinh 10 Bài 13: Tế bào nhân sơ
 • Sinh 10 Bài 14: Tế bào nhân thực
 • Sinh 10 Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Sinh 10 Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Sinh 10 Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 • Sinh 10 Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
 • Sinh 10 Bài 19: Thực hành : Quan sát tế bào dưới kính hiển vi Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
 • Sinh 10 Bài 20: Thực hành : Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào

Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

 • Sinh 10 Bài 21: Chuyển hóa năng lượng
 • Sinh 10 Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 • Sinh 10 Bài 23: Hô hấp tế bào
 • Sinh 10 Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)
 • Sinh 10 Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp
 • Sinh 10 Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)
 • Sinh 10 Bài 27: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Chương 4: Phân bào

 • Sinh 10 Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào
 • Sinh 10 Bài 29: Nguyên phân
 • Sinh 10 Bài 30: Giảm phân
 • Sinh 10 Bài 31: Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định
 • Sinh 10 Bài 32: Ôn tập phần một và phần hai

Phần 3: Sinh học vi sinh vật

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng của vi sinh vật

 • Sinh 10 Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Sinh 10 Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
 • Sinh 10 Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
 • Sinh 10 Bài 36: Thực hành : Lên men êtilic
 • Sinh 10 Bài 37: Thực hành : Lên men lactic

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

 • Sinh 10 Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Sinh 10 Bài 39: Sinh sản của vi sinh vật
 • Sinh 10 Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Sinh 10 Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Sinh 10 Bài 42: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

 • Sinh 10 Bài 43: Cấu trúc các loại virut
 • Sinh 10 Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 • Sinh 10 Bài 45: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut
 • Sinh 10 Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 • Sinh 10 Bài 47: Thực hành : Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương
 • Sinh 10 Bài 48: Ôn tập phần ba

27 Bài giảng Sinh học 10 – Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

11 videos Trắc nghiệm Sinh học 10 – Cô Mạc Phạm Đan Ly (Giáo viên VietJack)

Bên cạnh đó là các video bài giảng Sinh học 10 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Sinh học 10 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Sinh 10.

Tham khảo tài liệu học tốt môn Sinh học lớp 10 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Sinh học 10
 • Giải bài tập sgk Sinh 10 (ngắn nhất)
 • Bộ đề thi Sinh học 10 (có đáp án)
 • Bộ câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 10
 • Lý thuyết Sinh học 10 chi tiết

Xem thêm giải bài tập lớp 10 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 10 (hay nhất)
 • Soạn Văn 10 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 10 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn lớp 10 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 10 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 10
 • Giải bài tập sgk Toán 10 nâng cao
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 10
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 10 nâng cao
 • Giải bài tập sgk Hóa học 10
 • Giải bài tập sgk Hóa học 10 nâng cao
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 10
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 10 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 10
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 10 thí điểm
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 10
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 10 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 10
 • Giải bài tập sgk GDCD 10
 • Giải bài tập sgk GDCD 10 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 10
 • Giải bài tập sgk Giáo dục quốc phòng – an ninh 10

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post