Lý thuyết Sinh học 12 Bài 18 (mới 2023 + 35 câu trắc nghiệm)

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sinh 12 bai 18 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Sinh 12 bai 18

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 12 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp đầy đủ, chi tiết. Tài liệu có 19 trang tóm tắt những nội dung chính về lý thuyết Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp và 35 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án. Bài học Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp có những nội dung sau:

Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn chi tiết giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện trắc nghiệm từ đó dễ dàng nắm vững được nội dung Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Sinh học lớp 12.

Mời qúy bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:

SINH HỌC 12 BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

Bài giảng Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Phần 1: Lý thuyết Sinh Học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Dòng thuần chủng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phân tích di truyền cũng như trong chọn tạo giống mới. Gen ở trạng thái đồng hợp tử dù lặn hay trội đều biểu hiện thành kiểu hình. Do đó có thể tìm hiểu được hoạt động của gen đặc biệt là gen cho sản phẩm quí hiếm mong muốn.I. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Các bước tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:- Tạo ra các dòng thuần khác nhau.- Lai giống và tạo ra những tổ hợp gen mong muốn.- Tiến hành cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra giống thuần chủng.

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 2)

II. Tạo giống lai có ưu thế lai cao 1. Khái niệm về ưu thế lai- Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.- Ưu thế lai đạt cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ suy ra đây là lí do không dùng con lai F1 làm giống, chỉ dùng vào mục đích kinh tế.2. Cơ sở di truyền của ưu thế lai- Giả thuyết siêu trội: Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.- Con lai F1 không dùng làm giống vì ở các thế hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm dẫn -> ưu thế lai giảm.3. Phương pháp tạo ưu thế lai

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 3)

Tạo dòng thuần chủng khác nhau.

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 4)

Lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai có năng suất cao.4. Thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam- Vật nuôi: Lợn lai kinh tế, bò lai….- Cây trồng: Ngô lai Baiosit, các giống lúa….

Sinh học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (ảnh 6)

Phần 2: Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Câu 1: Lai giống là phương pháp chủ yếu để tạo ra?

A. Đột biến.

B. Ưu thế lai

C. Biến dị tổ hợp.

D. Dòng thuần chủng.

Đáp án:

Lai giống là phương pháp chủ yếu để tạo ra biến dị tổ hợp.

Xem thêm:: Top 29 Sơ đồ Tư Duy Sinh Học 8 Chương 4 2022

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm

A. Tăng tỉ lệ thể dị hợp

B. Giảm tỉ lệ thể đồng hợp

C. Tăng biến dị tổ hợp.

D. Tạo dòng thuần chủng.

Đáp án:

Tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm tạo điều kiện để làm tăng sự xuất hiện của các cá thể có kiểu gen đồng hợp → tạo dòng thuần chủng hình thành dòng thuần chủng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm

A. Tạo ưu thế lai.

B. Tạo dòng thuần chủng.

C. Tạo đột biến gen.

D. Tạo biến dị tổ hợp.

Đáp án:

Tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm tạo điều kiện để làm tăng sự xuất hiện của các cá thể có kiểu gen đồng hợp → tạo dòng thuần chủng hình thành dòng thuần chủng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Khi tự thụ phấn các cá thể mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng XH theo công thức tổng quát nào sau đây?

A. 2n

B. 4n

C. (½)n

D. 23n

Đáp án:

Khi tự thụ phấn các cá thể mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng tạo thành là 2n

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Khi tự thụ phấn các cá thể mang 3 cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng XH theo công thức?

A. 23

B. 43

C. (½)3

D. 23.3

Đáp án:

Khi tự thụ phấn các cá thể mang 3 cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng tạo thành là 23

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Hiện tượng con lai có năng suất và phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là:

A. Thoái hóa giống

B. Ưu thế lai

C. Siêu trội

D. Bất thụ

Đáp án:

Hiện tượng con lai có năng suất và phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là ưu thế lai.

Xem thêm:: Sinh 8 bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh – Download.vn

C sai. « Siêu trội » là danh từ dùng để gọi 1 giả thuyết, cho rằng khi ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.

Giả thuyết « siêu trội » này là 1 trong các giả thuyết mà các nhà khoa học đề xuất ra để giải thích cho hiện tượng ưu thế lai.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau.

B. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai.

C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng

D. Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần.

Đáp án:

Phát biểu đúng là C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng

Xem thêm:: Top 29 Sơ đồ Tư Duy Sinh Học 8 Chương 4 2022

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai?

A. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai phụ thuộc vào số lượng alen trội có mặt trong kiểu gen.

B. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau.

C. Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ.

D. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

Đáp án:

Phát biểu đúng về ưu thế lai là : Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai?

A. Khác chi

B. Khác loài.

C. Khác thứ.

D. Khác dòng

Đáp án:

Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai khác dòng

Khác chi, khác loài, khác thứ là những phân loại trên loài, giữa chúng đã có sự cách li sinh sản nhất định.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Phép lai nào cho đời con F1 có ưu thế lai cao nhất?

A. Khác chi.

B. Khác dòng

C. Khác loài.

D. Khác thứ.

Đáp án:

Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai khác dòng

Khác chi, khác loài, khác thứ là những phân loại trên loài, giữa chúng đã có sự cách li sinh sản nhất định

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Giống vật nuôi, cây trồng là tập hợp sinh vật

A. Do con người chọn tạo ra, có phản ứng như nhau trước cùng 1 điều kiện ngoại cảnh

B. Có những đặc điểm di truyền đặc trưng, chất lượng tốt, năng suất cao và ổn định

C. Thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, kĩ thuật sản xuất nhất định

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án:

Phương án đúng là D. Tất cả các ý trên.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Ý nào không phải là đặc điểm của giống vật nuôi, cây trồng?

A. Tập hợp các sinh vật nội địa.

B. Có những đặc điểm di truyền đặc trưng, chất lượng tốt, năng suất cao và ổn định

C. Thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, kĩ thuật sản xuất nhất định.

D. Tập hợp sinh vật do con người chọn tạo ra, có phản ứng như nhau trước cùng 1 điều kiện ngoại cảnh

Đáp án:

Phương án đúng là A. Tập hợp các sinh vật nội địa không phải là đặc điểm của giống vật nuôi, cây trồng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Người ta thường sử dụng nguồn nguyên liệu nào để chọn tạo giống

A. Nguồn tự nhiên

B. Nguồn nhân tạo

C. Nguồn lai giống.

D. Cả A và B.

Đáp án:

Người ta thường sử dụng cả nguồn nguyên liệu tự nhiên và nhân tạo

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Người ta thường sử dụng nguồn nguyên liệu nào để chọn tạo giống

A. Nguồn tự nhiên và nhân tạo.

Xem thêm:: Sinh học 12 – Bài 32. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Bài 33. SỰ PHÁT

B. Chỉ dùng nguồn nhân tạo

C. Nguồn lai giống và đột biến.

D. Chỉ dùng nguồn tự nhiên.

Đáp án:

Người ta thường sử dụng cả nguồn nguyên liệu tự nhiên và nhân tạo

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Phương pháp chủ yếu để tạo ra biến dị tổ hợp trong chọn giống vật nuôi, cây trồng là

A. Sử dụng các tác nhân hoá học.

B. Thay đổi môi trường

C. Sử dụng các tác nhân vật lí

D. Lai giống.

Đáp án:

Lai giống là phương pháp chủ yếu để tạo ra biến dị tổ hợp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Cho cây có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 8

Đáp án:

Cây AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thể hệ

Cặp Aa tự thụ phấn cho ra 2 dòng thuần AA, aa

Cặp bb chỉ cho 1 dòng thuần: bb

Cặp Dd cho 2 dòng thuần: DD, dd

→ Cho tối đa 4 dòng thuần

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Cho cây có kiểu gen Aabbdd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 8

Đáp án:

Cây AabbDd tự thụ phấn qua nhiều thể hệ

Cặp Aa tự thụ phấn cho ra 2 dòng thuần AA, aa

Cặp bb và dd chỉ cho 1 dòng thuần: bb, dd

→ Cho tối đa 2 dòng thuần

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn, tạo giống như sau:

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

4. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.

Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:

A. (4) → (1) → (2) → (3).

B. (2) → (3) → (4) → (1).

C. (1) → (2) → (3) → (4).

D. (2) → (3) → (1) → (4).

Đáp án:

Quy trình đúng là : (2) → (3) → (1) → (4).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn, tạo giống như sau:

(1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

(2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.

(3) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.

(4) Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:

A. (4) → (1) → (2) → (3).

B. (2) → (3) → (4) → (1).

C. (1) → (4) → (3) → (2).

D. (2) → (3) → (1) → (4).

Đáp án:

Quy trình đúng là : (1) → (4) → (3) → (2).

Xem thêm:: Top 29 Sơ đồ Tư Duy Sinh Học 8 Chương 4 2022

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Ưu thế lai là hiện tượng con lai:

A. Có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.

B. Được tạo ra do chọn lọc cá thể.

C. Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp

D. Xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ

Đáp án:

Ưu thế lai là hiện tượng con lai: có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Khẳng định nào sau đây về tạo giống ưu thế lai là không đúng?

A. Các phép lai thuận nghịch các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gen đều cho ưu thế lai F1 như nhau

B. Người ta chỉ dùng ưu thế lai F lấy thương phẩm, không sử dụng để làm giống

C. Khi lai các cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gen thì ưu thế lai biểu hiện rõ rệt nhất ở F1 và giảm dần ở các thể hệ tiếp theo

D. Lai giữa các cơ thể thuần chủng có kiểu gen khác nhau thường đem lại ưu thế lai ở con lai.

Đáp án:

Khẳng định sai là A

Các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu gen đem lai thuận nghịch có thể cho F1 có ưu thế lai khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện ở đời F1 sau đó tăng dần qua các thế hệ.

B. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

C. Khi lai giữa hai cá thể thuộc cùng một dòng thuần chủng luôn cho con lai có ưu thế lai.

D. Các con lai F1 có ưu thế lai luôn được giữ lại làm giống.

Đáp án:

Phát biểu đúng là B.

A sai, vì ưu thể lai thể hiện cao nhất ở đời F1 sau đó giảm qua các thế hệ

C sai, vì lai cá thể thuần chủng có kiểu gen giống nhau thì chỉ tạo được đời con có kiểu gen giống bố mẹ.

D sai, vì người ta không dùng F1 làm giống.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23:Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây:

A. AABBCC × aabbcc

B. AABBCc × aabbCc

C. AaBbCc × AaBbCc

D. aaBbCc × aabbCc

Đáp án:

Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai có bố mẹ có kiểu gen giống hoặc gần gũi nhau.

Xem thêm:: Top 29 Sơ đồ Tư Duy Sinh Học 8 Chương 4 2022

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai nào sau đây:

A. AABBCC × aabbcc

B. AABBCc × aabbCc

C. AaBbCc × aaBBcc

D. aaBbCc × aabbCc

Đáp án:

Giao phối cận huyết được thể hiện ở phép lai có bố mẹ có kiểu gen giống hoặc gần gũi nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25: Bước chuẩn bị quan trọng nhất để tạo ưu thế lai là

A. Bồi dưỡng, chăm sóc giống.

B. Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối

C. Kiểm tra kiểu gen về các tính trạng quan tâm

D. Chuẩn bị môi trường sống thuận lợi cho F1.

Đáp án:

Bước chuẩn bị quan trọng nhất là: tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối

Vì khi lai 2 dòng thuần chủng với nhau sẽ có nhiều cơ hội hơn tạo ra ưu thế lai ở F1. Do đó cần kiểm tra kĩ xem giống có thuần chủng không.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Để tạo ưu thế lai bắt buộc phải thực hiện thao tác nào

A. Nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

B. Chăm sóc cây giống.

C. Chọn cây mang tính trạng trội lai với cây tính trạng lặn.

D. Tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối.

Đáp án:

Bước chuẩn bị quan trọng nhất là: tạo giống thuần chủng, chọn đôi giao phối

Vì khi lai 2 dòng thuần chủng với nhau sẽ có nhiều cơ hội hơn tạo ra ưu thế lai ở F1. Do đó cần kiểm tra kĩ xem giống có thuần chủng không.

Đáp án cần chọn là: D

Đánh giá tốt post