Trắc nghiệm sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Câu 1: Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây ?

1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.

2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

 • A. 1, 2, 3
 • B. 2, 3
 • C. 1, 3
 • D. 1, 2

Câu 2: Cho các diễn biến sau :

1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con

2. Phân chia chất tế bào

3. Phân chia nhân

Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự sớm muộn như thế nào ?

 • A. 3 – 1 – 2
 • B. 2 – 3 – 1
 • C. 1 – 2 – 3
 • D. 3 – 2 – 1

Câu 3: Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau?

 • A. Mô che chở
 • B. Mô bì
 • C. Mô phân sinh
 • D. Mô che chở và mô phân sinh

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào thực vật là đúng ?

 • A. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.
 • B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.
 • C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.
 • D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.
Xem thêm:  Sinh năm 2000 học lớp 9 năm bao nhiêu

Câu 5: Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật ?

 • A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá
 • B. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng
 • C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang
 • D. Sự vươn cao của thân cây tre

Câu 6: Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

 • A. 32 tế bào
 • B. 4 tế bào
 • C. 8 tế bào
 • D. 16 tế bào

Câu 7: Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 8

Câu 8: Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ ?

 • A. Mô phân sinh
 • B. Mô bì
 • C. Mô dẫn
 • D. Mô tiết

Câu 9: Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật ?

 • A. Nhân
 • B. Chất tế bào
 • C. Vách tế bào
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia?

 • A. Tế bào non
 • B. Tế bào già
 • C. Tế bào trưởng thành
 • D. Tế bào già và tế bào trưởng thành

Câu 11: Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?

 • A. Cảm ứng
 • B. Trao đổi chất
 • C. Sinh sản
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Xem thêm:  48 câu Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35 có đáp án 2023

Câu 12: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật ?

 • A. Giúp cây sinh trưởng và phát triển
 • B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại
 • C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin