Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sinh học 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Sinh học 7

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú
 • Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

 • Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
 • Bài 4: Trùng roi
 • Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
 • Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Xem thêm:: TOP 11 Đề thi HSG Tiếng Anh 10 (Có đáp án) – Download.vn

Chương 2: Ngành ruột khoang

 • Bài 8: Thủy tức
 • Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
 • Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các ngành giun

 • Bài 11: Sán lá gan
 • Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
 • Bài 13: Giun đũa
 • Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
 • Bài 15: Giun đất
 • Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
 • Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành thân mềm

 • Bài 18: Trai sống
 • Bài 19: Một số thân mềm khác
 • Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
 • Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

Lớp Giáp xác

 • Bài 22: Tôm sông
 • Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
 • Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Xem thêm:: Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 (có đáp án): Sinh sản hữu tính ở

Lớp Hình nhện

 • Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Lớp Sâu bọ

 • Bài 26: Châu chấu
 • Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
 • Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
 • Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
 • Bài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sống

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Các lớp Cá

 • Bài 31: Cá chép
 • Bài 32: Thực hành: Mổ cá
 • Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
 • Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Lớp Lưỡng cư

 • Bài 35: Ếch đồng
 • Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ
 • Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Xem thêm:: Đề Thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Sinh Có Đáp Án – Tailieu.com

Lớp Bò sát

 • Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
 • Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
 • Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Lớp Chim

 • Bài 41: Chim bồ câu
 • Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
 • Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
 • Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
 • Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

Lớp Thú

 • Bài 46: Thỏ
 • Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
 • Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
 • Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
 • Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
 • Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
 • Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

 • Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
 • Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
 • Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
 • Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động vật và đời sống con người

 • Bài 57: Đa dạng sinh học
 • Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)
 • Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học
 • Bài 60: Động vật quý hiếm
 • Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
 • Bài 63: Ôn tập
 • Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên
Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0