Sinh vật nhân thực bao gồm các giới? – Luật Hoàng Phi

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sinh vật nhân thực chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Giới (Regnum) trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Vậy trong sinh vật nhân thực bao gồm các giới?

Câu hỏi:

Sinh vật nhân thực bao gồm các giới?

A. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật

Xem thêm:: Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Kon Tum – có đáp án – Đọc Tài Liệu

C. Giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật

D. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

Đáp án đúng D.

Sinh vật nhân thực bao gồm các giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Giới (Regnum) trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Thế giới sinh vật được phân thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là: giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – giống loài.

Xem thêm:: Trời Mưa Vào Ngày Sinh Nhất Là Điềm Gì / Top 10 # Xem Nhiều

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về phân chia sinh giới, tuy nhiên hệ thống phân loại được đưa ra bởi hai nhà khoa học Whittaker và Margulis là được sử dụng nhiều nhất cho đến nay. Theo hai nhà khoa học Whittaker và Margulis giới hiện nay bao gồm 5 giới: Giới Khởi sinh (Monera); Giới Nguyên sinh (Protista); Giới Nấm (Fungi); Giới Thực vật (Plantae); Giới Động vật (Animalia).

+ Giới Khởi sinh (Monera) với đại diện: vi khuẩn. Vi khuẩn có đặc điểm: nhân sơ, bé nhỏ (1-5 mm) và được phân bố rộng rãi. Phương thức sinh sống của vi khuẩn là: hoại sinh, tự dưỡng, kí sinh…

+ Giới Nguyên sinh (Protista) đại diện: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh. Tảo: là sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, có sắc tố quang hợp, quang tự dưỡng, sống trong nước. Nấm nhầy: là sinh vật nhân thực, dị dưỡng, hoại sinh. Cơ thể tồn tại ở 2 pha: pha đơn bào giống trùng amip, pha hợp bào là khối chất nhầy chứa nhiều nhân. Động vật nguyên sinh: đa dạng, là những sinh vật nhân thực, dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

+ Giới Nấm (Fungi): Đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y. Đặc điểm chung giới nấm là nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản giới nấm hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng.

Xem thêm:: Sinh học 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần

+ Giới Thực vật (Plantae):

Giới Thực vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp và là sinh vật tự dưỡng, thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Phần lớn sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm.

Giới Thực vật được phân thành các ngành chính : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. Chúng đều có chung một nguồn gốc là Tảo lục đa bào nguyên thuỷ. Khi chuyển lên đời sống trên cạn, tổ tiên của giới Thực vật đã tiến hoá theo hai dòng khác nhau. Một đồng hình thành Rêu (thể giao tử chiếm ưu thể), đồng còn lại hình thành Quyết, Hạt trần, Hạt kín (thể bào tử chiếm ưu th).

Giới Thực vật cung cấp thức ăn cho giới Động vật, điều hoà khí hậu, hạn chế xói mòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán, giữ nguồn nước ngắm và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Giới Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, dược liệu cho con người.

+ Giới Động vật (Animalia): Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm là đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Vai trò của giới động vật góp phần làm cân bằng hệ sinh thái, cung cấp thức ăn, nguyên liệu cho con người.

Đánh giá tốt post