Soạn Bài 5 Lịch sử 9 – Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Gia sư Đà Nẵng

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Sơ đồ tư duy lich su 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử lớp 9 Bài 5. Hệ thống, Tóm tắt Lý thuyết, Soạn bài Lịch sử 9 Bài 5 do Gia sư lớp 9 Đà Nẵng biên soạn.

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵng và gia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

Tóm tắt Bài 5 Lịch Sử 9

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

– Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây.

– Tháng 8-1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đông Nam Á đã nổi dậy chống ách thống trị thực dân, giành chính quyên.

– Ngay sau đó, các nước Đông Nam Á lại bị thực dân phương Tây xâm lược trở lại. Nhân dân Đông Nam Á lại phải cầm súng tiến hành kháng chiến chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc như ở Inđônêxia, Việt Nam, … đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX mới lần lượt giành được độc lập.

– Nét nổi bật của Đông Nam Á thời kì Chiến tranh lạnh là:

+ Mĩ đã can thiệp vào Đông Nam Á.

+ Mĩ cùng Anh, Pháp lập nên khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

+ Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam và mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia => Tình hình Đông Nam Á trở nên đối đầu căng thẳng.

+ Inđônêxia, Miến Điện thi hành chính sách hòa bình, trung lập, không tham gia vào khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc.

=> Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa theo đường lối đối ngoại.

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

Xem thêm:: Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 13 (Kết nối tri thức): Đại Việt thời Trần

– Hoàn cảnh:

+ Sau khi giành độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước => Yêu cầu hợp tác cùng nhau phát triển.

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

– Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập (8 – 8-1967) tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

– Mục tiêu của ASEAN: phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

– Tháng 2-1976, các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại Ba-li (Inđô nêxia), xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên:

+ Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

+ Hợp tác phát triển có kết quả.

– Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế nhiều nước ASEAN có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt sự tăng trưởng cao. Các nước này đã chuyển sang thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu – thúc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, gắn thị trường trong nước với bên ngoài.

– Mối quan hệ giữa 3 nước Đông Dương với ASEAN:

Xem thêm:: Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến

+ Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia kết thúc với thắng lợi vào nărn 1975, các quan hệ ngoại giao giữa 3 nước Đông Dương và ASEAN đã được thiết lập

+ Năm 1979, do vấn đề Campuchia, quan hệ giữa 3 nước Đông Dương với các nước ASEAN trở nên căng thẳng và “đối đầu”.

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

– Năm 1984, Rru-nây trở thành thành viên thứ sáu của tổ chức ASEAN.

– Tình hình khu vực Đông Nam Á sau “chiến tranh lạnh”: mối quan hệ giữa các nước ASEAN với 3 nước Đông Dương đã chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”.

=> Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng các thành viên của tổ chức ASEAN

– Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995, tiếp đó kết nạp Lào, Mi-an-ma vào tháng 7-1997 và Cam-pu-chia tháng 4-1999.

– Lần đầu trong lịch sử khu vực, 10 nước ASEAN đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất => ASEAN chuyển trọng tâm sang hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn thịnh.

+ Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA) trong vòng 10-15 năm.

+ Năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.

=> Một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á.

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 bài 5

Trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 9 bài 5

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy nêu những nét nổi bật tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945?

Trả lời:

Ngay sau khi Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy dành độc lập.

Xem thêm:: Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2022 – 2023

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, các nước đế quốc trở lại xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống xâm lược, đến giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.

Cũng từ giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: Một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ như : Thái Lan, Phi – lip – pin, một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In – đô – nê – xi – a hay Mi – an- ma).

Câu 2: Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có….

Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

Trả lời:

Từ giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa khác nhau trong đường lối đối ngoại: Thái Lan và Phi – lip – pin tham gia khối quân sự SEATO do Mĩ thành lập, trở thành đồng minh của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Trong khi đó, In – đô – nê- xi – a và Mi – an – ma thi hành chính sách hòa bình trung lập, không tham gia vào khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc.

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?

Trả lời:

Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN:

  • Do yêu cầu hợp tác và phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.
  • Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc đối với khu vực.
  • 8/8/1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN0 ra đời tại Băng Cốc (Thái Lan).

Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN:

  • Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này?

Trả lời:

Câu 2: Tại sao có thể nói: “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương….

Tại sao có thể nói: “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

Trả lời:

Từ đầu những năm 90 ASEAN đã có xu hướng mở rộng thành viên và đến tháng 4 năm 1999, 10 nước Đông Nam Á đều là thành viên của tổ chức ASEAN. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế. Quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA) lập diễn đàn khu vực (ARF) nhằm tạo một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

  • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
  • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
  • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
  • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.Điện thoại: 0934490995Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt NamWebsite: https://hoigiasudanang.comFacebook: https://facebook.com/hoigiasudanangGoogle Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Đánh giá tốt post
google.com, pub-8111558219602366, DIRECT, f08c47fec0942fa0