Review 4 lớp 10 Language trang 120, 121 | Tiếng Anh 10 Global

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Soạn anh 10 review 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Review 4 lớp 10 Language trang 120, 121 trong Review 4: Language Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Review 4.

Tiếng Anh 10 Review 4 Language trang 120, 121 – Tiếng Anh 10 Global Success

PRONUNCIATION

(trang 120 Tiếng Anh 10 Global Success): Mark the stressed syllables in the words in bold. Listen and repeat, paying attention to the rhythm. (Đánh dấu các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được in đậm. Nghe và lặp lại, chú ý đến nhịp điệu.)

Bài nghe:

1. I like trekking in the mountains.

2. The children are looking forward to the boat trip.

3. Are you going to visit the museum tomorrow?

4. Don’t litter while you are on the ecotour.

Lời giải:

1. I ‘like ‘trekking in the ‘mountains.

2. The ‘children are ‘looking ‘forward to the ‘boat ‘trip.

3. Are you going to ‘visit the mu’seum to’morrow?

4. ‘Don’t ‘litter while you are on the ‘ecotour.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích trekking trên núi.

2. Các em nhỏ đang mong chờ chuyến đò.

3. Bạn có định đi thăm viện bảo tàng vào ngày mai không?

4. Đừng xả rác khi bạn đang tham gia chuyến du lịch sinh thái.

VOCABULARY

1 (trang 120 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following sentences using the phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các cụm từ trong hộp.)

1. For many years, the museum of history has been a major _______ of the city.

2. If the illegal hunting of _______ cannot be prevented, the balance of the ecosystem will be destroyed.

3. Higher temperatures and more extreme weather events are caused by _______.

4. _______ programmes aim to reduce the risks to the environment.

Xem thêm:: Con ngựa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

5. One of the benefits of _______ is that it creates job opportunities for local people.

Lời giải:

1. c 2. e 3. b 4. d 5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Trong nhiều năm, bảo tàng lịch sử đã là một điểm thu hút khách du lịch lớn của thành phố.

2. Nếu không ngăn chặn được việc săn bắt trái phép các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, sự cân bằng của hệ sinh thái sẽ bị phá hủy.

3. Nhiệt độ cao hơn và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn là do trái đất nóng lên.

4. Các chương trình bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu rủi ro đối với môi trường.

5. Một trong những lợi ích của du lịch có trách nhiệm là nó tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

2 (trang 120 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau)

1. Pollution is one of the main reasons for the destruction of the ecotour / ecosystem.

2. We’re going on a(n) eco-friendly / user-friendly fieldtrip to the countryside this weekend.

3. Tourists are not allowed to litter / rubbish in the park.

4. Mass tourism / Ecotourism helps to protect the natural environment.

5. Habitat loss is one of the greatest threats to biodiversity / biology.

Lời giải:

1. ecosystem 2. eco-friendly 3. litter 4. Ecotourism 5. biodiversity

Xem thêm:: Bạn biết gì về các tháng trong tiếng Anh? – Yola

Giải thích:

1.

ecotour (n) chuyến du lịch sinh thái

ecosystem (n) hệ sinh thái

2.

eco-friendly (adj) thân thiện với môi trường

user-friendly (adj) thân thiện với người dùng

3.

litter (v) xả rác

rubbish (n) rác thải

Xem thêm:: Thả thính bằng tiếng Anh trọn bộ [Nam & Nữ] – Step Up English

4.

Mass tourism (n) du lịch đại chúng

Ecotourism (n) du lịch sinh thái

5.

biodiversity (n) sự đa dạng sinh học

biology (n) môn sinh học

Hướng dẫn dịch:

1. Ô nhiễm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc phá hủy hệ sinh thái.

2. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến dã ngoại thân thiện với môi trường về vùng nông thôn.

3. Khách du lịch không được phép xả rác trong công viên.

4. Du lịch sinh thái giúp bảo vệ môi trường tự nhiên.

5. Mất môi trường sống là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học.

GRAMMAR

1 (trang 121 Tiếng Anh 10 Global Success): Change these sentences into reported speech. (Thay đổi những câu này thành lời nói gián tiếp.)

1. ‘I am doing research on sustainable tourism.’ said my brother.

2. Do you like watching programmes about wildlife and nature, Nam?’ Minh asked.

3. ‘What can we do to reduce the impact of global warming on the environment, Mr Smith?’ Hoa asked.

4. ‘We are going to organise a lot of activities during Earth Hour this year,’ the club’s secretary said.

5. ‘The animals will not survive the extreme cold weather in the North.’ the teacher explained.

Lời giải:

1. My brother said he was doing research into sustainable tourism.

2. Minh asked Nam whether he liked watching programmes about wildlife and nature.

3. Hoa asked Mr Smith what they could / can do to reduce the impact of global warming on the environment.

4. The club’s secretary said they were going to organise a lot of activities during Earth Hour that year.

5. The teacher explained that the animals would / will not survive extreme cold weather in the North.

Xem thêm:: Bạn biết gì về các tháng trong tiếng Anh? – Yola

Giải thích:

Khi dùng câu gián tiếp, chúng ta thay đổi đại từ nhân xưng, thì của động từ, và các trạng từ chỉ thời gian.

Hướng dẫn dịch:

A. Lời nói trực tiếp

1. “Tôi đang nghiên cứu về du lịch bền vững,” anh trai tôi nói.

2. “Bạn có thích xem các chương trình về thiên nhiên và động vật hoang dã không, Nam?” Minh hỏi.

3. “Chúng ta có thể làm gì để giảm tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với môi trường, thưa ông Smith?” Hoa hỏi.

4. “Chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trong Giờ Trái đất năm nay”, thư ký của câu lạc bộ cho biết.

5. “Các loài động vật sẽ không thể sống sót trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt ở miền Bắc” giáo viên giải thích.

B. Lời nói gián tiếp

1. Anh trai tôi nói rằng anh ấy đang nghiên cứu về du lịch bền vững.

2. Minh hỏi Nam có thích xem các chương trình về thiên nhiên và động vật hoang dã không.

3. Hoa hỏi ông Smith rằng họ có thể / có thể làm gì để giảm tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với môi trường.

4. Thư ký của câu lạc bộ cho biết họ sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trong Giờ Trái đất năm đó.

5. Giáo viên giải thích rằng các loài động vật sẽ / sẽ không thể sống sót trong thời tiết cực lạnh ở miền Bắc.

2 (trang 121 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

Lời giải:

1. d 2. a 3. c 4. e 5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta cứ chặt phá rừng thì nạn phá rừng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

2. Nếu chúng ta sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, các thành phố của chúng ta sẽ trở nên sạch hơn.

3. Nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục, mực nước biển sẽ dâng cao.

4. Nếu luật về săn bắn trái phép nghiêm ngặt hơn, thì sẽ có nhiều động vật được cứu hơn.

5. Nếu không có không khí và nước, sẽ không có sự sống trên trái đất.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Unit 7: Viet Nam And Internatioanl Organisations
 • Unit 8: New Ways To Learn
 • Review 3
 • Unit 9: Protecting The Environment
 • Unit 10: Ecotourism

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post