Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới – Loigiaihay.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Soạn anh văn 9 unit 3 getting started chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Soạn anh văn 9 unit 3 getting started

Bài 1 b

b. Choose the best answer

(Chọn đáp án đúng nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn’t like playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to stay at home.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to be proud of her.

C. She wants to compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What do Mai’s parents want her to be?

Xem thêm:: Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back (trang 48) – VietJack.com

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want to be?

Xem thêm:: Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back (trang 48) – VietJack.com

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do?

A. Understand Mai’s situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else to replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai không đang chơi cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy không thích chơi cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy muốn ở nhà.

Xem thêm:: Looking back – trang 27 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới – Loigiaihay.com

2. Tại sao Mai đang học chăm chỉ cho kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ thi trước.

B. Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.

C. Cô ấy muốn tranh tài với các bạn trong lớp.

3. Bây giờ Mai cảm thấy thế nào?

A. Tự tin và mệt mỏi

B. Căng thẳng và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố mẹ của Mai muốn cô ấy trở thành gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai muốn làm nghề gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

Xem thêm:: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Quà tặng (kèm mẫu câu giao tiếp)

6. Phúc, Nick, và Amelie đang cố gắng làm gì?

A. Hiểu tình trạng của Mai và giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

B. Làm Mai cảm thấy thừa thải.

C. Tìm ai đó khác để thay thế Mai chơi cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie? => A. She doesn’t like playing badminton.

(Tại sao Mai không chơi cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => A. Cô ấy không thích chơi cầu lông.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents to be proud of her.

(Tại sao Mai rất chăm chỉ cho kỳ thi? => B. Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai bây giờ như thế nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What do Mai’s parents want her to be? => A. A medical doctor

(Bố mẹ Mai muốn cô ấy trở thành người như thế nào? => A. Một bác sĩ y khoa)

5. What does Mai want to be? => B. A designer

(Mai muốn trở thành người như thế nào? => B. Một nhà thiết kế)

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do? => A. Understand Mai’s situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang cố gắng làm gì? => A. Hiểu hoàn cảnh của Mai và giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.)

Đánh giá tốt post