Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật đầy đủ

Để học tốt Sinh học lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Sinh học 11 hay nhất, ngắn gọn. Mời các bạn xem phần giải bài tập Sinh lớp 11 chi tiết. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn Sinh học 11 có đáp án.

Trả lời các câu hỏi SGK Sinh 11 Bài 34

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 34 trang 135:

a. Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?

Lời giải:

– Sinh trưởng sơ cấp của thân diễn ra ở vị trí: mô phân sinh đỉnh thân.

– Sinh trưởng sơ cấp của thân là do hoạt động phân chia nguyên nhiễm của các tế bào mô phân sinh đỉnh thân tạo nên.

– Sinh trưởng sơ cấp của thân làm tăng chiều dài của thân.

– Sinh trưởng sơ cấp của cây là sinh trưởng của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

b. Quan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi:

– Sinh trưởng thứ cấp là gì?

– Cây Một lá mầm hay cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là gì?

– Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?

Xem thêm:  Sinh học 12 Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa - HOC247

Lời giải:

– Sinh trường thứ cấp là do hoạt động của mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp làm thân và rễ cây to ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

– Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây Hai lá mầm. Kết quả làm thân và rễ to ra.

– Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ tầng sinh bần.

Giải bài tập SGK Sinh 11 Bài 34

Bài 1 (trang 138 SGK Sinh 11):

Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Lời giải:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể thực vật do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Bài 2 (trang 138 SGK Sinh 11):

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Lời giải:

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là sự gia tăng chiều dài của cơ thể (thân và rễ) do hoạt động nguyên phân của các mô phân sinh đỉnh.

Bài 3 (trang 138 SGK Sinh 11):

Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Lời giải:

Sinh trưởng thứ cấp là quá trình làm thân cây to ra (tăng đường kính của thân) do sự hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên (tầng sinh mạch và tầng sinh bần).

Bài 4 (trang 138 SGK Sinh 11):

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

Lời giải:

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ vòng gỗ hằng năm.

Xem thêm:  Đề thi trắc nghiệm Ký sinh trùng- Phần 4 (20 test) - Kỹ thuật Y học

Khi cắt ngang thân ta sẽ thấy các vòng năm là những vòng tròn đồng tâm có màu sáng và tối khác nhau. Vòng màu sẫm nhạt gồm các mạch ống rộng và thành mỏng, vòng màu sẫm tối gồm các mạch ống có thành dày hơn.

Bài 5 (trang 138 SGK Sinh 11):

Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối?

Lời giải:

Thực vật ở trong tối có lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn, ngoài ra cây ít bị mất nước. Vì vậy cây ở trong bóng tối mọc vống lên.

Lý thuyết Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật​​​​​​​

I. KHÁI NIỆM

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

1. Các mô phân sinh

Lý thuyết Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật | Lý thuyết Sinh học 11 ngắn gọn

– Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.

2. Sinh trưởng sơ cấp

Lý thuyết Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật | Lý thuyết Sinh học 11 ngắn gọn

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

3. Sinh trưởng thứ cấp

Lý thuyết Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật | Lý thuyết Sinh học 11 ngắn gọn

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

Xem thêm:  Khám phá cấu tạo cơ quan sinh dục nam giới

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a. Các nhân tố bên trong

Sinh trưởng chịu ảnh hưởng của đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, của loài cây.

Ví dụ, ở giai đoạn măng, cây tre sinh trưởng nhanh (có thể hơn 1m/ngày), về sau thì chậm lại.

b. Các nhân tố bên ngoài

– Nhiệt độ ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng của thực vật.

– Hàm lượng nước: sinh trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của tế bào mô phân sinh, nơi diễn ra quá trình phân chia và sinh trưởng dãn dài của tế bào. Tế bào chỉ có thể sinh trưởng được trong điều kiện no nước của tế bào không thấp hơn 95%.

– Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng về 2 mặt :

+ Thông qua sự ảnh hưởng đến quang hợp (tích lũy sinh khối khô là cơ sở cho sinh trưởng)

+ Biến đổi hình thái (cây mọc trong bóng tối thì mọc vống lên, còn ở ngoài sáng thì mọc chậm lại)

– Ôxi rất cần cho sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế

– Dinh dưỡng khoáng : Thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là thiếu nitơ thì sinh trưởng của cây bị ức chế, thậm chí cây bị chết.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Soạn Sinh 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật SGK trang 135, 136, 137, 138 file pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin