Giải Khoa học tự nhiên 7 Bài 25 (Kết nối tri thức): Hô hấp tế bào

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Bài 25: Hô hấp tế bào

A/ Câu hỏi mở đầu

Mở đầu trang 111 Bài 25 Khoa học tự nhiên 7: Năng lượng dùng cho các hoạt động sống của sinh vật được tạo ra như thế nào? Quá trình đó diễn ra ở đâu trong cơ thể sinh vật?

Trả lời:

– Năng lượng dùng cho các hoạt động sống của sinh vật được tạo ra nhờ quá trình hô hấp tế bào.

– Trong tế bào nhân thực, quá trình đó diễn ra ở bên trong tế bào tại ti thể.

B/ Câu hỏi giữa bài

I. HÔ HẤP TẾ BÀO

Giải KHTN 7 trang 111

Câu hỏi trang 111 Khoa học tự nhiên 7:

Quan sát Hình 25.1, thảo luận nhóm và hoàn thành các yêu cầu sau:

Tài liệu VietJack

1. Kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này.

2. Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào.

3. Nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể.

Trả lời:

1. Kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào:

Các chất tham gia

Các sản phẩm được tạo ra

– Glucose

– Oxygen

– Carbon dioxide

– Nước

– Năng lượng (ATP và nhiệt)

2. Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào:

– Trong quá trình hô hấp tế bào, với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời giải phóng năng lượng ATP cung cấp cho hoạt động của tế bào.

Xem thêm:  Soạn Sinh 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy (ngắn gọn) - Tailieu.com

– Ở đa số thực vật, glucose được tổng hợp từ quá trình quang hợp. Ở động vật, tế bào lấy glucose từ quá trình phân giải thức ăn.

3. Vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể:

– Hô hấp tế bào phân giải năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng ATP để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

– Hô hấp tế bào cũng tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất đặc trưng của cơ thể.

– Ngoài năng lượng ATP, hô hấp tế bào cũng sinh ra nhiệt giúp cơ thể duy trì sự sống.

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CHẤT HỮU CƠ Ở TẾ BÀO

Giải KHTN 7 trang 112

Câu hỏi 1 trang 112 Khoa học tự nhiên 7: Đọc thông tin trong mục II, sử dụng các cụm từ: Glucose, Carbon dioxide, ATP, Nước, Oxygen thay thế cho các dấu (?) trong các phương trình dưới đây.

Trả lời:

Hoàn thành phương trình phân giải và tổng hợp:

Tài liệu VietJack

Câu hỏi 2 trang 112 Khoa học tự nhiên 7: Tại sao nói tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau?

Trả lời:

– Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau vì: Quá trình tổng hợp thực hiện tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản. Ngược lại, quá trình phân giải là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản như nước, carbon dioxide đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.

Xem thêm:  Trắc nghiệm Sinh 11 bài 24 (Có đáp án) - Download.vn

– Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ phụ thuộc lẫn nhau vì: Quá trình tổng hợp chất hữu cơ đã tạo ra chất hữu cơ (như glucose) là nguyên liệu cho quá trình phân giải. Quá trình phân giải sẽ tạo các chất đơn giản – nguyên liệu cho quá trình tổng hợp đồng thời cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào trong đó có hoạt động tổng hợp.

→ Như vậy, quá trình tổng hợp và quá trình phân giải là 2 mặt của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng cho tế bào, nếu một trong 2 quá trình không xảy ra thì quá trình còn lại cũng bị ức chế.

Em có thể trang 112 Khoa học tự nhiên 7: Giải thích được vai trò của khí oxygen và khí carbon dioxide đối với cơ thể sống.

Trả lời:

– Vai trò của khí oxygen đối với cơ thể sống:

+ Đối với thực vật, oxygen là nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.

+ Đối với hầu hết các sinh vật, oxygen cũng là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.

→ Nếu không có oxygen, sự sống của các sinh vật sẽ bị đe dọa.

– Vai trò của khí carbon dioxide đối với cơ thể sống: Ở các sinh vật có khả năng quang hợp như thực vật, carbon dioxide là nguyên liệu cho quá trình quang hợp để tổng hợp nên chất hữu cơ và thải ra khí oxygen.

Xem thêm:  Đề thi Giữa kì 1 Sinh học lớp 11 có đáp án năm 2022 - 2023 (10 đề)

+ Chất hữu cơ được tạo ra là nguồn thức ăn cung cấp năng lượng và vật chất chủ yếu cho sự sống của các sinh vật trên Trái Đất.

+ Khí oxygen được tạo ra từ quá trình quang hợp này cũng giúp duy trì sự sống của các sinh vật.

→ Carbon dioxide cũng có vai trò trong việc duy trì sự sống của các sinh vật.

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

Bài 22: Quang hợp ở thực vật

Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh

Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào

Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin