Unit 4 lớp 10 Speaking (trang 46) | Tiếng Anh 10 Global Success

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Speaking unit 4 lớp 10 trang 42 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 10 Speaking trang 46 trong Unit 4: Speaking Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4.

Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking (trang 46) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 46 Tiếng Anh 10 Global Success): Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. (Hãy xem những lợi ích sau đây của các hoạt động tình nguyện. Chọn BA lợi ích quan trọng nhất.)

– Coming into contact with other teenagers with similar interests

– Improving essential life skills, such as skills that will get you a job, or time management skills

– Appreciating the good things in life and being positive

– Helping teenagers find a sense of purpose in life

– Gaining life experiences

Hướng dẫn dịch:

– Tiếp xúc với những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích

– Cải thiện các kỹ năng sống cần thiết, chẳng hạn như kỹ năng giúp bạn có việc làm hoặc kỹ năng quản lý thời gian

– Trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tích cực

Xem thêm:: Giới Thiệu Về Lớp Học Bằng Tiếng Anh Chi Tiết – KISS English

– Giúp thanh thiếu niên tìm thấy mục đích sống

– Có được kinh nghiệm sống

2 (trang 46 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities (Hoàn thành sơ đồ sau với các ví dụ và chi tiết giải thích lợi ích của các hoạt động tình nguyện)

Gợi ý:

Hướng dẫn dịch:

a. tiếp xúc với những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích

– chia sẻ những sở thích và giá trị chung

– giúp bạn trở nên tự tin hơn

– học những điều tốt từ nhau

b. nâng cao kỹ năng sống cần thiết

– kĩ năng quản lí thời gian

Xem thêm:: Con ngựa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

– kĩ năng giao tiếp

– kĩ năng làm việc nhóm

c. có được kinh nghiệm sống

– trải nghiệm cuộc sống của những người khác

– làm những thứ bạn chưa bao giờ làm

– giải quyết những tình huống khác nhau

3 (trang 46 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to help you. (Làm việc nhóm. Thuyết trình về lợi ích của các hoạt động tình nguyện. Sử dụng thông tin trong 2 và các diễn đạt bên dưới để giúp bạn.)

Gợi ý:

Volunteering activities can bring us many benefits. First of all, it helps us come into contact with other teenagers with similar interests. For example, we can make more friends and become more confident. Second, we can improve essential life skills, such as

skills that will get you a job, or time management skills. Third, volunteering activities help to gain life experiences. For instance, we have opportunities to do things that we have never done before and understand how hard the life is.

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:: Đối Với Tôi Tiếng Anh Là Gì, 9 Cách Giúp Bạn Bày Tỏ Quan Điểm

Các hoạt động tình nguyện có thể mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích. Trước hết, nó giúp chúng tôi tiếp xúc với những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích. Ví dụ, chúng ta có thể kết bạn nhiều hơn và trở nên tự tin hơn. Thứ hai, chúng ta có thể cải thiện các kỹ năng sống cần thiết, chẳng hạn như kỹ năng giúp bạn có việc làm hoặc kỹ năng quản lý thời gian. Thứ ba, các hoạt động tình nguyện giúp tích lũy kinh nghiệm sống. Ví dụ, chúng tôi có cơ hội để làm những việc mà chúng tôi chưa bao giờ làm trước đây và hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 10

 • Getting Started (trang 42, 43)

 • Language (trang 43, 44)

 • Reading (trang 45, 46)

 • Listening (trang 47)

 • Writing (trang 48)

 • Communication and Culture (trang 49, 50)

 • Looking Back (trang 50)

 • Project (trang 51)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post