Trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật có đáp án

Trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật có đáp án

Câu 1: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là

A. sự tăng sinh khối của quần thể.

B. sự tăng số lượng tế bào của quần thể.

C. sự tăng kích thước của mỗi cá thể trong quần thể.

D. sự mở rộng phạm vi phân bố của quần thể.

Câu 2: Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể ?

A. 9

B. 6

C. 8

D. 7

Câu 3: Loài vi khuẩn A có thời gian thế hệ là 45 phút. 200 cá thể của loài được sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy liên tục và sau một thời gian, người ta thu được tất cả 3200 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hãy tính thời gian nuôi cấy của nhóm cá thể ban đầu.

A. 4,5 giờ

B. 1,5 giờ

C. 2 giờ

D. 3 giờ

Câu 4: Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm mấy pha ?

A. 4 pha

B. 3 pha

C. 2 pha

D. 5 pha

Câu 5: Ở môi trường nuôi cấy không liên tục, các pha trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn diễn ra theo trình tự sớm – muộn như thế nào ?

A. Pha cân bằng – pha tiềm phát – pha lũy thừa – pha suy vong

B. Pha tiềm phát – pha lũy thừa – pha cân bằng – pha suy vong

Xem thêm:  Vai trò và ý nghĩa của đa dạng sinh học? - Luật ACC

C. Pha tiềm phát – pha cân bằng – pha lũy thừa – pha suy vong

D. Pha lũy thừa – pha tiềm phát – pha cân bằng – pha suy vong

Câu 6: Khi quần thể vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy không liên tục thì sự phân chia tế bào sẽ xảy ra ở bao nhiêu pha ?

A. 2 pha

B. 4 pha

C. 3 pha

D.1 pha

Câu 7: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào ?

A. Pha lũy thừa

B. Pha tiềm phát

C. Pha cân bằng

D. Pha suy vong

Câu 8: Pha lag là tên gọi khác của pha nào trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục ?

A. Pha cân bằng

B. Pha lũy thừa

C. Pha tiềm phát

D. Pha suy vong

Câu 9: Khi nói về đặc điểm của các pha trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A. Ở pha tiềm phát chưa có sự phân chia tế bào.

B. Ở pha suy vong không có tế bào sinh ra, chỉ có các tế bào chết đi.

C. Tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha cân bằng.

D. Số lượng tế bào trong quần thể đạt cực đại ở pha lũy thừa.

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không có ở pha suy vong trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục ?

A. Hình thành enzim cảm ứng để phân giải cơ chất.

B. Số tế bào bị hủy hoại nhiều hơn số tế bào được sinh ra.

Xem thêm:  Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen Giải ... - Download.vn

C. Chất dinh dưỡng dần cạn kiệt.

D. Các chất thải độc hại tích lũy ngày càng nhiều.

Câu 11: Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục không trải qua pha nào dưới đây ?

A. Pha cân bằng và pha lũy thừa

B. Pha tiềm phát và pha suy vong

C. Pha tiềm phát và pha cân bằng

D. Pha cân bằng và pha suy vong

Câu 12: Trong điều kiện nuôi cấy tối ưu thì trong số các vi sinh vật dưới đây, vi sinh vật nào có thời gian thế hệ dài nhất ?

A. Vi khuẩn lactic

B. Vi khuẩn lao

C. Trùng giày

D. Vi khuẩn tả

Câu 13: Khi ứng dụng nuôi cấy không liên tục vào thực tiễn, để thu được năng suất cao nhất và hạn chế tối thiểu các tạp chất, chúng ta nên thu sinh khối ở thời điểm nào ?

A. Đầu pha cân bằng

B. Cuối pha lũy thừa

C. Cuối pha cân bằng

D. Đầu pha suy vong

Câu 14: Hầu hết các vi khuẩn sinh sản bằng hình thức

A. phân đôi.

B. nảy chồi.

C. tạo thành bào tử.

D. phân mảnh.

Câu 15: Mêzôxôm – điểm tựa trong phân đôi của vi khuẩn – có nguồn gốc từ bộ phận nào ?*+4

A. Vùng nhân

B. Thành tế bào

C. Tế bào chất

D. Màng sinh chất

Câu 16: Sinh vật nào dưới đây sinh sản bằng ngoại bào tử ?

A. Vi khuẩn quang dưỡng màu tía

B. Xạ khuẩn

C. Vi sinh vật dinh dưỡng mêtan

D. Nấm men rượu

Câu 17: Xạ khuẩn sinh sản vô tính bằng

A. bào tử đảm.

B. bào tử túi.

C. bào tử đốt.

Xem thêm:  Nhân tố sinh thái là gì? Môi trường và các nhân tố sinh thái

D. ngoại bào tử.

Câu 18: Nhóm nào dưới đây gồm hai vi sinh vật có cùng hình thức sinh sản vô tính ?

A. Tảo lục và nấm men rượu rum

B. Nấm men rượu và trùng giày

C. Vi khuẩn quang dưỡng màu tía và xạ khuẩn

D. Tảo mắt và nấm Mucor

Câu 19: Lớp vỏ dày bên ngoài của nội bào tử ở vi khuẩn có chứa thành phần đặc biệt nào ?

A. Kitin

B. Peptiđôglican

C. Canxiđipicôlinat

D. Axit glutamic

Câu 20: Loại bào tử nào dưới đây không tham gia vào hoạt động sinh sản của vi sinh vật ?

A. Bào tử túi

B. Bào tử đốt

C. Ngoại bào tử

D. Nội bào tử

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 12345678910Đáp ánBDDABCACAACâu 11121314151617181920Đáp ánBCAADCCACD

Xem thêm lý thuyết trọng tâm Sinh học 10 và các dạng bài tập có đáp án hay khác:

 • Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là gì
 • Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
 • Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ
 • Sinh sản của vi sinh vật nhân thực
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Bài tập Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật có lời giải
 • 20 câu trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật có đáp án

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin