Ngày 18-19/7/2022, Trường CĐ GTVT TW4 đã đón tiếp các em tân học sinh – sinh viên trúng tuyển các ngành đào tạo của Trường đến hoàn thành hồ sơ nhập học năm học 2022 – 2023.
Nhằm tạo điều kiện cho công tác thu nhận hồ sơ đầu năm học mới, các phòng ban chức năng của Nhà trường cùng các bạn tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên đã tích cực hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn tân HSSV bằng việc hướng dẫn địa điểm, phân ra các khu tiếp nhận hồ sơ riêng, kiểm tra đối tượng ưu tiên, chế độ chính sách, tư vấn kỹ càng để các em có thể dễ dàng làm hồ sơ và đăng ký nhập học.
     Sau khi nhập học, các em tân HSSV sẽ được học tập để phổ biến nội quy, quy chế về công tác sinh viên, các chế độ chính sách; chương trình kế hoạch đào tạo toàn khoá học, chuẩn đầu ra, chức danh nghề nghiệp; truyền thống, hướng phát triển của Nhà trường; chương trình kế hoạch đào tạo; hướng dẫn các phương pháp học tập, một số kỹ năng thích nghi với môi trường học tập mới.
     Xin chúc các tân HSSV trúng tuyển năm 2022 của Trường CĐ GTVT TW4 sẽ có một tâm thế vững vàng, bước vào năm học mới tràn đầy tự tin, ý chí, trưởng thành hơn từng ngày trong môi trường mới./.
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ