Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV thông báo về việc mở lớp Thí nghiệm vật liệu xây dựng và Trắc địa công trình năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên

2. Thời gian đào tạo: 3 tháng.

3. Học phí toàn khóa học:

Đối với học sinh đang học ở trường: 1.500.000 đồng/khóa học

Đối với học sinh bên ngoài trường: 1.800.000 đồng/khóa học

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/9/2017 đến 15/11/2017

Thông tin tuyển sinh liên hệ:

Ban tuyển sinh – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

(Nghi Liên – Tp Vinh – Nghệ An)

Điện thoại: 0383 852 810; 0919 529 212.

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ