Ngày 18/01/2022, tại trường CĐ GTVT TW4 đã diễn ra buổi gặt mặt và thảo luận về chương trình hợp tác giữa Công ty Cienco4 Japan Bridge (C4JB) và Trường Cao đẳng GTVT TW4.
Đoàn công tác của C4JB có ông Shirakura Kazuhiro – Tổng giám đốc, và các thành viên trong HĐQT.
Công ty CIENCO4 Japan Bridge (C4JB) là liên doanh giữa Tập đoàn CIENCO4 và Công ty G.K World Business Investment.
Một số hình ảnh:
LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ