Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Xem chi tiết tại đây

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ