Năm 2019, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV thông báo tuyển sinh các lớp huấn luyện an toàn lao động và bồi dưỡng nghiệp vụ 

 

I. HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện lao động an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường.

Căn cứ Quyết định số 4469/QĐ-BGTVT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung  ương IV huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ quyết định số 103/QĐ-ATLĐ ngày 07/4/2015 của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV;

Để đáp ứng nhu cầu huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, đơn vị. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV thông báo mở các lớp huấn luyện và cấp chứng nhận an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

 1. Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh LĐ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ
 2. Nghiệp vụ hạt trưởng, hạt phó quản lý cầu đường;
 3. Nghiệp vụ tuần đường;
 4. Nghiệp vụ Quản lý bảo dưỡng đường giao thông nông thôn;
 5. Nghiệp vụ Bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác;
 6. Nghiệp vụ Lập dự toán và thanh quyết toán công trình;
 7. Tổ chức thi nâng bậc thợ công nhân kỹ thuật;
 8. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ thanh tra giao thông chuyên ngành đường bộ.
 9. Nghiệp vụ kỹ thuật trắc địa bằng máy toàn đạc điện tử
 10. Chỉ huy trưởng công trường
 11. Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao theo yêu cầu doanh nghiệp.

Các đơn vị có nhu cầu đào tạo, huấn luyện xin đăng ký về Trường Cao đẳng GTVT  Trung ương IV.  Địa chỉ:  Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV.

(Xã Nghi Liên – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An).

                Điện thoại: 0238.3851270 (máy lẻ 105), DĐ: 0919.529.295 (Cô Thanh).

 

BAN TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG IV 1(“1″1″1″)+”1″));1″1,1″1″1″1″1″1″; 1″1(”)}

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ