Looking Back trang 16 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới – Loigiaihay.com

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 11 trang 16 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Grammar 1

1. Rewrite the sentences using perfect participles.

(Viết lại các câu sau, sử dụng Perfect participles.)

1. After the students had learnt about the benefits of recycling and reusing, they started collecting waste paper, bottles, and cans to recycle and reuse.

(Sau khi học sinh đã biết được lợi ích của tái chế và tái sử dụng, họ bắt đầu thu gom giấy, chai và lon để tái chế và tái sử dụng.)

2. Since Mai had refused Nam’s offer of a lift in his car, she had to walk home.

(Vì Mai đã từ chối đề nghị của Nam lên xe của anh ấy, cô ấy đã phải đi bộ về nhà.)

Xem thêm:: P.p trong tiếng Anh là gì? Cấu trúc ngữ pháp P.p tiếng Anh

3. After Ha had read some documents about Green Earth, she decided to join the organisation.

(Sau khi Hà đã đọc một số tài liệu về Trái đất Xanh, cô ấy quyết định tham gia tổ chức.)

4. Since the farmers used too much chemical fertiliser on their farm, they now have to drink polluted water.

(Do người nông dân sử dụng quá nhiều phân hoá học trong nông trại nên họ phải uống nước bị ô nhiễm.)

5. After she replaced all the light bulbs in her house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bills.

(Sau khi cô ấy thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà của cô với đèn LED, cô ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền trên hóa đơn điện của cô.)

6. Since we have become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out.

Xem thêm:: Tất tần tật về câu đề nghị trong tiếng Anh – Step Up English

(Vì chúng ta đã trở nên quá phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch bị cạn kiệt.)

Lời giải chi tiết:

1. Having learnt about the benefits of recycling and reusing, the students started collecting waste paper, bottles and cans to recycle and reuse.

(Tìm hiểu về những lợi ích của việc tái chế và tái sử dụng, học sinh bắt đầu thu gom giấy, chai lọ và thùng rác để tái sử dụng.)

2. Having refused Nam’s offer of a lift in his car, Mai had to walk home.

(Từ chối lên xe của Nam, Mai phải đi bộ về nhà.)

3. Having read some documents about Green Earth, Ha decided to join the organisation.

Xem thêm:: Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started trang 8, 9 – Kết nối tri thức

(Đọc một số tài liệu về Trái Đất xanh, Hà quyết định tham gia tổ chức.)

4. Having used too much chemical fertiliser on their farm. the fanners now have to drink I polluted water.

(Sử dụng quá nhiều phân hoá học trong nông trại của mình, bây giờ nông dân phải uống nước bị ô nhiễm.)

5. Having replaced all the light bulbs in the house with LED lights, she saved a lot of I money on her electricity bills.

(Thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà bằng đèn LED, cô ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền trong hóa đơn điện.)

6. Having become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuel runs out.

(Trở nên quá phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch hết.)

Đánh giá tốt post