Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started trang 8, 9 – Kết nối tri thức

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 7 unit 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Tiếng anh 7 unit 1

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started trang 8, 9 – Kết nối tri thức

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started trang 8, 9 – Kết nối tri thức

1 (trang 8 SGK Tiếng Anh 7): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started (ảnh 2)Hướng dẫn dịch:

Ann: Ngôi nhà của bạn rất đẹp, Trang ạ.

Trang: Cảm ơn nhé! Hãy đi lên cầu thang. Tôi sẽ chỉ cho bạn phòng của tôi.

Ann: Tôi yêu ngôi nhà búp bê của bạn. Thật đáng ngạc nhiên. Có phải bạn tự làm cái đó?

Trang: Ừ. Sở thích của tôi là xây dựng những ngôi nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó để xây dựng một cái không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn cần là một số bìa cứng và keo dán. Sau đó, chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo. Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Ann: Tôi thích cưỡi ngựa.

Trang: Điều đó khá bất thường. Không có nhiều người làm điều đó.

Ann: Thực ra, nó phổ biến hơn bạn nghĩ. Hiện nay có một số câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Hà Nội. Tôi đến Câu lạc bộ những tay đua vào Chủ nhật hàng tuần.

Trang: Tôi rất muốn đến câu lạc bộ của bạn vào Chủ nhật này. Tôi muốn học cách cưỡi.

Xem thêm:: Nghĩa Của Từ : Đạo Đức Tiếng Anh Là Gì ? Phân Biệt Ethics Và Moral

Ann: Chắc chắn rồi. Bài học của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

2 (trang 9 SGK Tiếng Anh 7): Read the conversation again and write T (True) or F (False) (Đọc lại đoạn hội thoại và viết T (Đúng) hoặc F (Sai))

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need to use your creativity.

4. Ann goes to a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Trang cần giúp đỡ xây nhà búp bê.

2. Trang dùng keo và bìa cứng để xây ngôi nhà búp bê của mình.

Xem thêm:: Unit 6. Getting Started | Giải Tiếng Anh 8 mới – Toploigiai

3. Để xây một ngôi nhà búp bê, bạn cần sử dụng óc sáng tạo của mình.

4. Ann đến câu lạc bộ cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.

5. Bài học của Ann bắt đầu lúc 8 giờ tối.

3 (trang 9 SGK Tiếng Anh 7): Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat. (Viết các từ và cụm từ trong ô dưới các hình đúng. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started (ảnh 3)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started (ảnh 4)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started (ảnh 5)

Đáp án:

1. making models (tạo các mẫu)

2. riding a horse (cưỡi ngựa)

3. collecting coins (thu thập tiền xu)

4. gardening (làm vườn)

5. building dollhouses (xây nhà búp bê)

6. collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

4 (trang 9 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. (Làm việc theo cặp. Viết các sở thích từ 3 vào các cột phù hợp.)

Xem thêm:: Các thứ trong tiếng Anh: Cách đọc và viết tắt chính xác nhất – TalkFirst

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started (ảnh 6)

Đáp án:

– Doing things (Làm các việc): 2, 4

– Making things (Chế tạo đồ vật): 1, 5

– Collecting things (Thu thập đồ vật): 3, 6

5 (trang 9 SGK Tiếng Anh 7): GAME. Find someone who … (TRÒ CHƠI. Hãy tìm người nào mà …)

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they like. Use the question “Do you like …?” Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular? (Làm việc nhóm. Hỏi bạn cùng lớp của bạn xem họ thích những sở thích nào. Sử dụng câu hỏi “Bạn có thích …?” Viết tên các học sinh vào bảng dưới đây, sở thích nào là phổ biến nhất?)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started (ảnh 7)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

A closer look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1.Complete the word webs below with…2. Complete the sentences, using…

A closer look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match the sentences…2.Complete the sentences…

Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and read the dialogue below…2.Work in pairs…

Skills 1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1.Work in pairs…2.Read the text about gardening…

Skills 2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1.Look at the picture…2.Listen to an interview…

Looking back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7):1.Complete the sentences with…2.Complete the sentences with…

Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1.Brainstorm some interesting and…2. Choose a popular one among teens…

Đánh giá tốt post