Review 1 lớp 10 Language trang 38, 39 | Tiếng Anh 10 Global

Chào mừng bạn đến với blog chia sẽ gtvttw4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh lớp 10 trang 39 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Review 1 lớp 10 Language trang 38, 39 trong Review 1: Language Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Review 1.

Tiếng Anh 10 Review 1 Language trang 38, 39 – Tiếng Anh 10 Global Success

PRONUNCIATION

(trang 38 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and write the words in the correct columns. Then practise saying the words (Nghe và viết các từ vào đúng cột. Sau đó thực hành nói các từ)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lời giải:

VOCABULARY

1 (trang 38 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

1. My father puts

a. on a popular TV talent show.

2. Is it difficult to reduce

b. a green lifestyle.

3. He was one of the judges

c. many musical instruments?

4. Many people are trying to adopt

d. our carbon footprints?

5. Can this artist play

e. the rubbish out every day.

Lời giải:

1. e 2. d 3. a 4. b 5. c

Giải thích:

– put st out: đổ, vứt cái gì đi

– reduce carbon footprint: giảm lượng khí thải carbon

– adopt a green lifestyle: sống theo lối sống xanh

– play musical instruments: chơi các nhạc cụ

Hướng dẫn dịch:

1. Bố tôi vứt rác mỗi ngày.

2. Để giảm dấu chân carbon của chúng ta có khó không?

3. Anh ấy là một trong những giám khảo của một chương trình tài năng nổi tiếng trên TV.

4. Nhiều người đang cố gắng thích nghi với lối sống xanh.

5. Nghệ sĩ này có thể chơi nhiều nhạc cụ không?

Xem thêm:  Mệnh Đề trong câu tiếng Anh đầy đủ và đơn giản nhất - VOCA.VN

2 (trang 38 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following sentences using the words from the box (Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các từ trong hộp)

1. Viet helps his mum do the ________, clean the house, and take care of his little sister.

2. In my family, my mum does the cooking and my dad shops for ________.

3. Will you _______ in the live music concert next week?

4. The _______ clapped for 15 minutes when the band finished playing.

5. Many people in our neighbourhood are using _______ materials to build their houses.

Lời giải:

1. laundry 2. groceries 3. perform 4. audience 5. eco-friendly

Giải thích:

1. Sau mạo từ “the” cần danh từ.

2. Sau giới từ “for” cần danh từ.

3. Thì tương lai đơn dạng câu hỏi: Will + S + Vinf?

4. Sau mạo từ “the” cần danh từ.

5. Trước danh từ “materials” cần tính từ.

Hướng dẫn dịch:

1. Việt giúp mẹ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc em gái.

2. Trong gia đình, mẹ tôi nấu ăn và bố tôi mua hàng tạp hóa.

3. Bạn sẽ biểu diễn trong concert âm nhạc trực tiếp vào tuần tới chứ?

4. Khán giả vỗ tay trong 15 phút khi ban nhạc chơi xong.

5. Nhiều người trong khu phố của chúng tôi đang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường để xây nhà của họ.

GRAMMAR

1 (trang 39 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets (Hoàn thành các câu với dạng đúng của các động từ trong ngoặc)

1. Nam often (clean) the house, but he can’t now because he (help) his sister with her homework.

2. I wanted (improve) my cooking skills, and my mum let me (take) a cooking course last year.

3. My grandparents (practise) singing twice a week, and they (practise) at the moment.

4. Next Sunday evening, I (watch) their show live on TV. I think they (win) a prize.

Lời giải:

1. cleans – is helping

2. to improve – take

Xem thêm:  Cấu trúc "Will be Ving": Cách dùng, cấu trúc và bài tập vận dụng

3. practises – are practising

4. am going to watch – will win

Giải thích:

1. Dùng thì hiện tại tiếp diễn vì có “now”

2. want + to V (muốn làm gì); let + O + V (để ai đó làm gì)

3. Dùng thì hiện tại đơn vì có “twice a week”. Vế sau dùng thì hiện tại tiếp diễn vì có “at the moment”

4. Vế đầu có “next Sunday evening” diễn tả kế hoạch dự định nên dùng thì tương lai gần, vế sau có “I think” dùng thì tương lai đơn.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam thường dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh ấy không thể làm bây giờ vì anh ấy đã giúp em gái làm bài tập về nhà.

2. Tôi muốn cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình và mẹ tôi đã cho tôi tham gia một khóa học nấu ăn vào năm ngoái.

3. Ông bà tôi tập hát hai lần một tuần, và hiện tại họ đang tập luyện.

4. Tối Chủ nhật tới, tôi sẽ xem trực tiếp chương trình của họ trên TV. Tôi nghĩ rằng họ sẽ giành được một giải thưởng.

2 (trang 39 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences. Make sure they mean the same as the sentences above them. (Hoàn thành các câu. Đảm bảo rằng chúng có nghĩa giống như các câu ở trên.)

1. They collect the rubbish in the neighbourhood three times a week.

The rubbish ____________________________________________.

2. We turned off all the electrical devices in the house.

All the electrical devices __________________________________.

3. Millions of people will watch his music videos online.

His music videos ________________________________________.

Lời giải:

1. The rubbish in the neighbourhood is collected three times a week.

2. All the electrical devices in the house were turned off.

3. His music videos will be watched online by millions of people.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Họ thu gom rác trong khu phố ba lần một tuần.

2. Chúng tôi đã tắt tất cả các thiết bị điện trong nhà.

3. Hàng triệu người sẽ xem các video âm nhạc của anh ấy trực tuyến.

Xem thêm:  Giao lưu tiếng anh là gì

B. Câu mới

1. Rác trong khu phố được thu gom ba lần một tuần.

2. Tất cả các thiết bị điện trong nhà đã bị tắt.

3. Các video âm nhạc của anh ấy sẽ được hàng triệu người xem trực tuyến.

3 (trang 39 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the two parts to make complete sentences (Ghép hai phần để tạo thành câu hoàn chỉnh)

1. We divide household chores equally in our family,

a. or I can buy tickets for the Vietnam Idol Finals next week.

2. I usually do the laundry,

b. so everyone has some responsibilities.

3. Don’t throw away unwanted items,

c. and my sister does the washing-up.

4. We can attend the V-pop Festival this week,

d. but sort them and send them for recycling.

Lời giải:

1. b 2. c 3. d 4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi chia đều công việc gia đình trong gia đình nên mọi người đều có một số trách nhiệm.

2. Tôi thường giặt quần áo, còn em gái tôi giặt giũ.

3. Đừng vứt bỏ những vật dụng không mong muốn mà hãy phân loại chúng và gửi chúng đi tái chế.

4. Chúng ta có thể tham dự V-pop Festival tuần này hoặc tôi có thể mua vé xem Chung kết Vietnam Idol vào tuần sau.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Unit 4: For A Better Community
 • Unit 5: Inventions
 • Review 2
 • Unit 6: Gender Equality
 • Unit 7: Viet Nam And Internatioanl Organisations
 • Unit 8: New Ways To Learn

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá tốt post
33bet0.com
tk88asia.com
78win
nhacaiuytin